Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Kommunalval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar officiell statistik över kommunal-valen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Kommunalval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser. Mer detaljerade uppgifter om val finns på Statistikcentralens webbsidor, dels på en egen statistiksida om riksdagsvalet (statistiken efter ämnesområde, sedan 1992) dels i StatFin-statistiktjänsten från år 1976. Statistikcentralen får primärmaterialet över valen ur justitieministeriets valdatasystem för vars tek-niska tillämpning Tieto Abp ansvarar. Statistikcentralens valdatasystem omfattar fyra valfiler: valk-retsfil, partifil, kandidatfil och kandidatregister.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/meta_sv.html