Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2015, miljoner euro

Miljöaffärsverksamhetsklass 2012 2013 2014 2015
Miljövård totalt 5 581 5 657 5 678 5 732
Skydd av luft och klimat 182 215 212 195
Hantering av avloppsvatten 2 755 2 728 2 713 2 856
Avfallshantering 1 882 1 838 1 889 1 789
Skydd och efterbehandling av mark och yt- och grundvatten 107 150 153 146
Övrig miljöskyddsverksamhet 653 724 709 744
Förvaltning av naturresuser totalt 27 833 27 413 29 797 29 905
Vattenförvaltning 1 889 1 905 1 934 2 053
Förvaltning av skogsresurser 2 499 2 769 2 929 2 606
Produktion av energi från förnybara källor 5 362 5 008 6 546 7 211
Besparning och förvaltning av värme och energi 11 040 10 978 10 725 10 821
Minimering av användning av fossila energikällor som råvara 70 66 72 66
Förvaltning av mineralresurser 4 868 4 579 5 503 5 004
Övrig förvaltning av naturresurser 2 101 2 106 2 086 2 141
Totalt 33 414 33 071 35 476 35 637

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2015, Tabellbilaga 5. Omsättning inom miljöaffärsverksamet efter produktklasser 2012-2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2015/ylt_2015_2016-12-16_tau_005_sv.html