Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2015, miljoner euro

Näringsgren (TOL2008) 2012 2013 2014 2015
A Jord- och skogsbruk, fiske 1 604 1 850 1 898 1 829
01, 03 Jordbruk, fiske och jakt 36 40 35 26
02 Skogsbruk 1 567 1 809 1 862 1 802
B Utvinning av mineral 0 0 1 1
C Industri 1 953 1 989 2 384 2 465
16 - 17 Skogsindustri 516 553 631 623
19 - 22 Kemisk industri 90 87 378 428
24 - 30, 33 Metallindustri 1 253 1 276 1 320 1 362
10 - 15, 18, 23, 31 - 32 Övrig industri 93 70 54 51
D Energiförsörjning 1 898 1 854 1 940 2 270
E Vatten- och avfallshantering 1 444 1 558 1 636 1 660
36 - 37 Vattenförsörjning och avloppsrening 796 804 850 887
38 - 39 Avfallshantering, materialåtervinning och annan verksamhet för föroreningsbekämpning 648 753 786 773
F Byggverksamhet 1 846 1 824 1 828 1 890
G - U Tjänster och administration 1 791 1 739 1 731 1 802
Totalt 10 539 10 817 11 421 11 920

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 16.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2015, Tabellbilaga 2. Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet efter näringsgren 2012-2015, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2015/ylt_2015_2016-12-16_tau_002_sv.html