Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Huvudnäringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet i Finland år 2010

Näringsgrensindelningen (TOL2008) Företag
(st.)
Personal
(årsverke)*
Omsättning av
miljöaffärs-
verksamhet
(mn €)
Export av miljöaffärs-
verksamhet (mn €)
Investeringar i miljöaffärs-
verksamhet (mn €)
35111 Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft 75 473 642 4 136
3700 Avloppsrening 150 379 93 0 17
381,382 Insamling, behandling och bortskaffande av avfall 398 4 189 885 4 1) 81
383 Återvinning 107 1 217 745 456 22 1)
3900 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 47 372 60 4 1) 3 1)
Huvudnäringsgrenar totalt 777 6 630 2 425 469 259
Källa :Bokslutsstatistikens preliminära uppgifter, enkäten Miljöaffärsverksamhet 2010
* preliminär uppgift
1) Uppgiften osäker. Värdet av variationskoefficienten överstiger 20.

Källa: Miljöaffärsverksamhet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri (09) 1734 3228, ymparistoliiketoiminta@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöaffärsverksamhet [e-publikation].
ISSN=1799-4055. 2010, Tabellbilaga 1. Huvudnäringsgrenar inom miljöaffärsverksamhet i Finland år 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ylt/2010/ylt_2010_2011-12-08_tau_001_sv.html