Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.11.2012

Fastställt valresultat: Samlingspartiet bevarade sin ställning som största parti i kommunalvalet 2012, Sannfinländarnas väljarstöd ökade mest


Korrigerad 19.3.2014. De korrigerade siffror är markerade med rött. I kommunalvalet 2012 anfördes flera besvär hos förvaltningsdomstolarna och valresultatet har ändrats genom deras beslut (även fel i källmaterialet har korrigerats).

Samlingspartiet bevarade sin ställning som landet största parti från förra kommunalvalet. Samlingspartiet fick 21,9 procent av rösterna, men förlorade dock 1,6 procentenheter av sin röstandel jämfört med föregående kommunalval. Samlingspartiets totala antal röster uppgick till 545 890 , vilket var 51 837 röster färre än i kommunalvalet 2008. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kommunalvalet 2012.

Partiernas väljarstöd i kommunalvalen 2012 och 2008, %

Partiernas väljarstöd i kommunalvalen 2012 och 2008, %
Övriga partier 2012: FKP, Piratp., IP, KAP, Förändr. 2011, FAP, KA, Frihetsp.,
Övriga partier 2008: FKP, IP, KAP, FAP, SSP, KA och
Övriga 2012 och 2008: valmansföreningar

SDP fick näst flest röster och bevarade sin ställning som landets näst största parti. Partiet fick 19,6 procent av alla röster och förlorade 1,7 procentenheter av sitt väljarstöd. SDP:s totala antal röster uppgick till 487 924, vilket var 53 263 röster färre än i föregående kommunalval.

Centern i Finland bevarade sin ställning som landets tredje största parti. Partiet fick 18,7 procent av rösterna och förlorade 1,4 procentenheter av sitt väljarstöd jämfört med föregående kommunalval. Centern i Finland fick totalt 465 167  röster, vilket var 47 053  röster färre än år 2008.

Den största vinnaren i valet var Sannfinländarna, som ökade mest av alla partier och steg till fjärde största parti. Partiets väljarstöd var nu 12,3 procent, dvs. 7,0 procentenheter större än i föregående kommunalval. Sannfinländarna fick 307 798  röster, dvs. 170 301 fler röster än år 2008.

Gröna förbundet fick 8,5 procent av rösterna, vilket var 0,4 procentenheter färre än i det förra kommunalvalet. Vänsterförbundet fick 8,0 procent av rösterna och förlorade 0,8 procentenheter av sitt väljarstöd jämfört med föregående kommunalval.

Valdeltagandet var klart lägre än i föregående kommunalval. Det uppgick till 58,3 procent i hela landet, medan det i föregående kommunalval var 61,2 procent. I kommunalvalet 2012 förhandsröstade 42,4 procent av alla väljare.

Partianalys – Sannfinländarna valets vinnare

Enligt Statistikcentralens resultatanalys var Sannfinländarnas väljarstöd störst i röstningsområden med hög arbetslöshet (13,9 %), i lantbruksområden (13,4 %) och industriområden (13,0 %). Det minsta väljarstödet hade Sannfinländarna i områden med låg arbetslöshet (10,2 %), i serviceområden (10,8 %) och i områden med hög inkomstnivå (11,1 %). Jämfört med förra kommunalvalet ökade Sannfinländarna sitt väljarstöd mest i lantbruks- och glesbygdsområden samt i områden med hög arbetslöshet. Minst steg väljarstödet i områden med låg arbetslöshet, i serviceområden och i städerna.

I analysen har röstningsområdena indelats i tre lika stora grupper efter näringsstruktur, urbaniseringsgrad, inkomstnivå och arbetslöshet. Således avses till exempel med industriområde ett område där befolkningen arbetar mer än i genomsnitt inom industrin. Industrin är dock nödvändigtvis inte den huvudsakliga näringen i området. (Se metodbeskrivning.)

Partiernas väljarstöd inom olika arbetslöshetsområden i kommunalvalet 2012, %

Partiernas väljarstöd inom olika arbetslöshetsområden i kommunalvalet 2012, %

Sannfinländarnas väljarstöd var minst i Svenska folkpartiets (SFP) traditionella stödområden. I områden där stödet för Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) och Centern i Finland traditionellt varit större än i genomsnitt var stödet för Sannfinländarna också större.

Väljarstödet för SDP var starkast i industriområden (25,3 %) och minst i lantbruksområden (15,1 %). SDP var den största förloraren i lantbruks- och glesbygdsområden samt i områden med hög arbetslöshet. Väljarstödet för Samlingspartiet och Gröna förbundet var större i röstningsområden där inkomstnivån är hög, arbetslösheten låg och andelen pensionärer liten. Väljarstödet för Vänsterförbundet var starkast (10,5 %) i områden med hög arbetslöshet, trots att partiets väljarstöd minskade mest i dessa områden jämfört med förra valet.

Partiernas väljarstöd efter inkomstnivå i kommunalvalet 2012, %

Partiernas väljarstöd efter inkomstnivå i kommunalvalet 2012, %

Väljarstödet för Centern var klart störst, 30,3 procent, av alla partier i röstningsområden med låg inkomstnivå, medan partiets väljarstöd bara var 9,8 procent i röstningsområden med hög inkomstnivå. Denna skillnad i väljarstödet förklaras av Centerns höga väljarstöd i glesbygdsområden (35,2 %) och lantbruksområden (38,0 %), där inkomstnivån är lägre än medelnivån för hela landet, samt låga väljarstöd i städerna (7,1 %) och serviceområden (11,6 %), där inkomstnivån däremot är allmänt högre.

Resultatanalysen grundar sig på en granskning efter röstningsområde och finns som tabell i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst. Primärmaterialet utgörs av områden vars gränser inte har ändrats från det föregående valet. Det är därför inte möjligt att beräkna valresultatet genom att summera procentandelarna.

Statistikcentralens valresultattjänster

Statistikcentralen publicerar i samband med det fastställda valresultatet en översikt över kandidaternas och de invaldas bakgrund. I den granskas bland annat kandidaternas och de invaldas könsfördelning, ålder, härkomst, utbildning, sysselsättning, inkomstnivå och familjeställning jämfört med motsvarande uppgifter för de röstberättigade.

I Statistikcentralens avgiftsfria valkartstjänst finns det uppgifter om kommunalvalet på ett åskådligt sätt med hjälp av kartor och figurer. Teman är bland annat valdeltagande, det parti som fått mest röster, partiernas väljarstöd och förändringar i det samt de ungas, kvinnornas och de nya ledamöternas andel av alla invalda. Uppgifterna kan studeras på olika områdesnivåer: efter kommun, valkrets och i de största städerna efter röstningsområde.

Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst, där man kan göra egna statistiktabeller över valet.

Webtjänsten med valkartor

Databastabeller


Källa: Kommunalvalet 2012, fastställt valresultat och bakgrundsanalys av kandidater och invalda, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, Kaija Ruotsalainen 09 1734 3599, Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (684,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 2.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2012/kvaa_2012_2012-11-02_tie_001_sv.html