Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.11.2012

Vahvistettu tulos: Kokoomus säilytti asemansa suurimpana puolueena, Perussuomalaiset lisäsivät kannatustaan eniten kunnallisvaaleissa 2012


Korjattu 19.3.2014. Korjatut luvut on merkitty punaisella. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä).

Kokoomus säilytti viime kunnallisvaaleissa saavuttamansa aseman maan suurimpana puolueena. Kokoomus sai annetuista äänistä 21,9 prosenttia menettäen kuitenkin ääniosuuttaan 1,6 prosenttiyksikköä verrattuna edellisiin kunnallisvaaleihin. Kokoomuksen kokonaisäänimäärä oli 545 890 , mikä oli 51 837 ääntä vähemmän kuin kunnallisvaaleissa 2008. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon kunnallisvaaleista 2012.

Puolueiden kannatus kunnallisvaaleissa 2012 ja 2008, %

Puolueiden kannatus kunnallisvaaleissa 2012 ja 2008, %
Muut puolueet 2012: SKP, Piraattip., IP, KTP, Muutos 2011, STP, KA, Vapausp.,
Muut puolueet 2008: SKP, IP, KTP, STP, SSP, KA
ja
Muut 2012 ja 2008: Valitsijayhdistykset

SDP sai toiseksi eniten ääniä ja säilytti asemansa maan toiseksi suurimpana puolueena. Se sai 19,6 prosenttia kaikista äänistä menettäen kannatustaan 1,7 prosenttiyksikköä. SDP:n kokonaisäänimäärä oli 487 924, mikä oli 53 263 ääntä vähemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa.

Suomen Keskusta säilyi maan kolmanneksi suurimpana puolueena. Sen kannatus oli 18,7 prosenttia, ja se menetti kannatustaan edellisvaaleista 1,4 prosenttiyksikköä. Suomen Keskusta sai kaikkiaan ääniä 465 167 , mikä oli 47 053  ääntä vähemmän kuin 2008.

Vaalien suurin voittaja oli Perussuomalaiset, joka lisäsi kaikista puolueista eniten kannatustaan ja nousi neljänneksi suurimmaksi puolueeksi. Puolueen kannatus oli nyt 12,3 prosenttia, mikä oli 7,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Perussuomalaisten 307 798  ääntä oli 170 301 ääntä enemmän kuin 2008.

Vihreä liitto sai annetuista äänistä 8,5 prosenttia mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä kunnallisvaaleissa. Vasemmistoliitto sai 8,0 prosenttia äänistä menettäen kannatustaan 0,8 prosenttiyksikköä edellisistä kunnallisvaaleista.

Äänestysaktiivisuus jäi vaaleissa selvästi edellisiä kunnallisvaaleja matalammaksi. Äänestysprosentti koko maassa oli 58,3, kun se edellisissä kunnallisvaaleissa oli 61,2. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ennakkoon äänesti 42,4 prosenttia kaikista äänestäneistä.

Puolueanalyysi - Perussuomalaiset vaalien voittaja

Tilastokeskuksen tekemän tulosanalyysin mukaan Perussuomalaisten kannatus oli suurinta suuren työttömyyden äänestysalueilla (13,9 %), maatalousalueilla (13,4 %) ja teollisuusalueilla (13,0 %). Pienin kannatus Perussuomalaisilla oli pienen työttömyyden alueilla (10,2 %), palvelualueilla (10,8 %) ja korkean tulotason alueilla (11,1 %). Verrattuna edellisiin kunnallisvaaleihin Perussuomalaiset kasvatti kannatustaan eniten maatalous- ja haja-asutusalueilla sekä suuren työttömyyden alueilla. Vähiten kannatus lisääntyi pienen työttömyyden alueilla, palvelualueilla ja kaupungeissa.

Analyysissä äänestysalueet on jaettu kolmeen samansuuruiseen ryhmään elinkeinorakenteen, kaupungistumisasteen, tulotason ja työttömyyden mukaan. Näin ollen esimerkiksi teollisuusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla asuvat henkilöt työskentelevät keskimääräistä enemmän teollisuuden palveluksessa. Teollisuus ei kuitenkaan välttämättä ole alueen pääelinkeino. (Ks. menetelmäseloste.)

Puolueiden kannatus eri työttömyysalueilla kunnallisvaaleissa 2012, %

Puolueiden kannatus eri työttömyysalueilla kunnallisvaaleissa 2012, %

Perussuomalaisten kannatus oli pienintä Ruotsalaisen kansanpuoleen (RKP) perinteisillä kannatusalueilla. Alueilla, joilla Suomen sosialidemokraattisen puolueen (SDP) ja Suomen Keskustan kannatus on ollut perinteisesti keskimääräistä suurempaa, myös Perussuomalaisten kannatus oli suurempaa.

SDP:n kannatus oli vahvinta teollisuusalueilla (25,3 %) ja pienintä maatalousalueilla (15,1  %). SDP oli suurin häviäjä maatalous- ja haja-asutusalueilla sekä suuren työttömyyden alueilla. Kansallisen Kokoomuksen ja Vihreän liiton kannatus oli suurempaa äänestysalueilla, joilla tulotaso on korkea, työttömyys pientä ja eläkeläisten osuus pieni. Vasemmistoliiton kannatus oli vahvinta (10,5 %) suuren työttömyyden alueilla siitä huolimatta, että se menetti kannatustaan eniten näillä alueilla edellisvaaleihin verrattuna.

Puolueiden kannatus tulotason mukaan kunnallisvaaleissa 2012, %

Puolueiden kannatus tulotason mukaan kunnallisvaaleissa 2012, %

Keskustan kannatus oli matalan tulotason äänestysalueilla kaikista puolueista selvästi suurin, 30,3 prosenttia, kun taas korkean tulotason alueilla Keskustan kannatus jäi 9,8 prosenttiin. Tätä kannatuseroa selittää Keskustan korkea kannatus haja-asutusalueilla (35,2 %) ja maatalousalueilla (38,0 %), joissa tulotaso on koko maan keskitasoa alhaisempi, sekä vähäinen kannatus kaupungeissa (7,1 %) ja palvelualueilla (11,6 %), joissa tulotaso on sitä vastoin yleisesti korkeampi.

Tulosanalyysi perustuu äänestysalueittaiseen tarkasteluun ja löytyy taulukkona Tilastokeskuksen PX-Web tietokantapalvelusta. Perusaineistoksi on valittu alueet, joiden rajat eivät edellisistä vaaleista muuttuneet. Prosenttiosuuksia summaamalla ei siten ole mahdollista laskea vaalin tulosta.

Tilastokeskuksen vaalitulospalvelut

Tilastokeskus julkaisee vahvistetun vaalituloksen yhteydessä kunnallisvaaliehdokkaiden ja valittujen taustoista katsauksen, jossa tarkastellaan muun muassa ehdokkaiden ja valittujen sukupuolijakaumaa, ikää, syntyperää, koulutusta, työllisyyttä, tulotasoa ja perheasemaa verrattuna äänioikeutettujen vastaaviin tietoihin.

Tilastokeskuksen maksuttomassa vaalikarttapalvelussa on kartoin ja kuvioin havainnollistettua tietoa kunnallisvaaleista. Teemoina ovat muun muassa äänestysaktiivisuus, eniten ääniä saanut puolue, puolueiden kannatus ja kannatuksen muutos sekä nuorten, naisten ja uusien valtuutettujen osuus. Tietoja voi tarkastella eri aluetasoilla: kunnittain, vaalipiireittäin ja suurimmissa kaupungeissa äänestysalueittain.

Tarkemmat vaalitulostiedot löytyvät Tilastokeskuksen PX-Web tietokantapalvelusta, jossa jokainen voi muodostaa omia tilastotaulujaan vaaleista.

Vaalikarttapalvelu

Tietokantataulukot


Lähde: Kunnallisvaalit 2012, vahvistettu tulos ja ehdokkaiden ja valittujen tausta-analyysi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, Kaija Ruotsalainen 09 1734 3599, Miina Keski-Petäjä 09 1734 3240, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (647,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet
Menetelmäselosteet

Päivitetty 2.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2012/kvaa_2012_2012-11-02_tie_001_fi.html