Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2008

Totalt 38 509 kandidater i kommunalvalet 2008

Korrigering till offentliggörandet 30.9.2008, de siffror som är markerade med rött har korrigerats 27.10.2008, tidigare 7 982 och 137.

Av de fjorton partier som antecknats i partiregistret ställde alla fjorton upp kandidater. Totalt finns det 38 509 kandidater i 332 kommuner och av kandidaterna har 1 129 uppställts av valmansföreningar. Av kandidaterna är 22 935 män och 15 574 kvinnor. 8 258  kandidater är ledamöter i nuvarande kommunalfullmäktige och 155  riksdagsmän.

De kvinnliga kandidaternas andel ökade något från föregående kommunalval, med 0,5 procentenheter, och utgör nu 40,4 procent. Kvinnornas andel av kandidaterna i de olika valen har bara en gång varit större än nu, dvs. i 1991 års riksdagsval. Då var andelen kvinnliga kandidater 41,2 procent. I detta val är de kvinnliga kandidaternas andelar i de fem största partierna GRÖNA 56,8 procent, SDP 40,8, SAML 40,3 procent, CENT 40,3 procent och VÄNST 36,6 procent..

Kandidaternas åldersstruktur avviker inte nämnvärt från åldersstrukturen vid det föregående kommunalvalet. Majoriteten (72 %) av kandidaterna är 40 år eller äldre. Andelen unga, under 30 år, är 10,7 procent. Motsvarande procenttal i det föregående kommunalvalet var 71,3 procent och 11 procent. Trots att andelen personer som är äldre än 40 år är nästan den samma i detta val, har andelen äldre kandidater, dvs. personer över 55 år, i denna grupp ökat med fyra procentenheter från föregående kommunalval. Totalt är de omkring 1 000 fler i detta val än i valet år 2004. Kandidaternas medelålder steg dessutom med ett år och är nu 48 år.

Kandidater efter kön i kommunalvalet 2008

Kandidater efter kön i kommunalvalet 2008

I kommunalvalet kan kandidater ställas upp av registrerade partier och valmansföreningar som grundats av röstberättigade personer. Partierna kan sinsemellan grunda valförbund och valmansföreningarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan ställa upp högst en och en halv gånger så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas i kommunen.

En analys av kandidaternas bakgrund publiceras på ingångssidan till statistiken på valkvällen (26.10., kl 20) och kompletteras med de invalda på valnatten.


Källa: Kommunalvalet 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eeva Heinonen 09 1734 3268, Kimmo Moisio 09 1734 3239

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Uppställning av kandidater 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2008/01/kvaa_2008_01_2008-09-30_tie_001_sv.html