Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.9.2008

Kunnallisvaaleissa 2008 yhteensä 38 509 ehdokasta

Korjaus 30.9.2008 ilmestyneeseen julkistukseen. Punaisella merkityt luvut on korjattu 27.10.2008, olivat aiemmin 7 982 ja 137.

Puoluerekisteriin merkityistä neljästätoista puolueesta kaikki asettivat ehdokkaita. Kaikkiaan ehdokkaita 332 kunnassa on 38 509, joista valitsijayhdistysten asettamia 1 129. Ehdokkaista miehiä on 22 935 ja naisia 15 574. Ehdokkaista 8 258 on nykyisessä kunnanvaltuustossa toimivia kunnanvaltuutettuja ja 155 kansanedustajaa.

Naisehdokkaiden osuus edellisistä kunnallisvaaleista nousi hieman, 0,5 prosenttiyksikköä ja on nyt 40,4 %. Naisten osuus ehdokkaista eri vaaleissa on vain kerran ollut tätä suurempi, vuoden 1991 eduskuntavaaleissa. Silloin naisehdokkaita oli 41,2 %. Viiden suurimman puolueen naisehdokasosuudet näissä vaaleissa ovat VIHR 56,8 %, SDP 40,8 %, KOK 40,3 %, KESK 40,3 % ja VAS 36,6 %.

Ehdokkaiden ikärakenne ei juurikaan poikkea edellisten kunnallisvaalien ikärakenteesta. Valtaosa, 72 %, ehdokkaista on 40-vuotiaita tai sitä vanhempia. Nuorten, alle 30-vuotiaiden osuus on 10,7 %. Vastaavat prosenttiluvut edellisissä kunnallisvaaleissa olivat 71,3 % ja 11 %. Vaikka yli 40-vuotiaiden osuus on näissä vaaleissa lähes sama, vanhimpien, yli 55-vuotiaiden, ehdokkaiden osuus heidän joukossaan lisääntyi kuitenkin edellisistä kunnallisvaaleista neljällä prosenttiyksiköllä. Kaikkiaan heitä on näissä vaaleissa noin 1 000 enemmän kuin vuonna 2004. Ehdokkaiden keski-ikä myös nousi yhdellä vuodella, se on 48 vuotta.

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista kunnallisvaaleissa 2008

Naisten ja miesten osuus ehdokkaista kunnallisvaaleissa 2008

Ehdokkaita kunnallisvaaleissa voivat asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Kukin puolue tai vaaliliitto voi asettaa enintään puolitoistakertaisen määrän ehdokkaita kuin mikä on kunnassa valittavien valtuutettujen määrä.

Analyysi ehdokkaiden taustoista julkaistaan tilaston kotisivulla vaali-iltana (26.10., klo 20) ja valittujen osalta täydennettynä vaaliyönä.


Lähde: Kunnallisvaalit 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Eeva Heinonen 09 1734 3268, Kimmo Moisio 09 1734 3239, vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 30.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kunnallisvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1092. Ehdokasasettelu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kvaa/2008/01/kvaa_2008_01_2008-09-30_tie_001_fi.html