Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain

Julkistukset

Vuosi 2024

Vuosi 2023

Taulukot

Miksi teemme väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilastoa?

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa julkaistaan vuosittain tietoa Suomen väestöön kuuluvien henkilöiden pääasiallisesta toiminnasta. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoimaan kuuluvat työlliset ja työttömät. Työvoiman ulkopuolella olevia ovat 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, eläkeläiset, varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat.

Tulorekisteri ja muut käytössä olevat rekisteriaineistot tarjoavat mahdollisuuden tuottaa entistä nopeampaa tietoa väestön pääasiallisesta toiminnasta. Kokeellisessa väestön pääasiallisen toiminta kuukausittain -tilastossa tiedot voidaan julkaista noin kolmen kuukauden viiveellä viiteajankohdasta. Työssäkäyntitilaston pääasiallisen toiminnan tiedot julkaistaan noin vuoden viiveellä viiteajankohdasta. Kokeellisessa väestön pääasiallisen toiminta kuukausittain -tilastossa tuotettu tieto on näin ajantasaisempaa, ja lisäksi saadaan tietoa väestön pääasiallisen toiminnan kausivaihtelusta.

Miksi väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain julkaistaan kokeellisena tilastona?

Kokeellisen tilaston tehtävänä on valottaa rekisteriaineistojen tuomat mahdollisuudet pääasiallisen toiminnan tilastoinnissa. Rekisteriaineistot kehittyvät ja mahdollistavat nopeampien sekä monipuolisempien tilastotietojen tuottamisen.  
 
Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilastossa käytetty pääasiallisen toiminnan päättely eroaa työssäkäyntitilaston vuosittaisesta päättelystä. Kokeellisessa tilastossa testataan päättelyä, jossa pääasiallisen toiminnan luokilla on vuositason tilastoon verrattuna erilainen päättelyjärjestys ja uusia lähdeaineistoja. Kokemusten ja palautteen perusteella, tai mahdollisten uusien lähdeaineistojen myötä, päättelyä voidaan edelleen kehittää.

Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilastoa tuotetaan tilastovuodesta 2021 lähtien. Kokeellisessa tilastossa hyödynnetään laajalti tulorekisterin etuustietoja, jotka ovat tilaston saatavilla tästä ajankohdasta eteenpäin.

Väestön pääasiallinen toiminta kuukausittain -tilastosta toivotaan käyttäjäpalautetta, jonka myötä sitä on mahdollista kehittää. Julkaisemalla tiedot kokeellisena haluamme kerätä kokemuksia tuotantoprosessin sujuvuudesta, aineistojen laadusta sekä itse päättelyn toimivuudesta väestön pääasiallisen toiminnan kuvaamisessa. 

Miten tilasto on tuotettu?

Menetelmäseloste

 

Lisätietoja: Elina Pelkonen 029 551 3011, Jukka Tapio 029 551 3429

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala