Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Fr.o.m. 1.1.2020 har man i arbetskraftsundersökningen tagit i bruk klassificeringsstandarden Sektorindelningen 2012

Fr.o.m. statistikåret 2020 har klassificeringsstandarden Sektorindelningen 2012 tagits i bruk i tillämpliga delar i arbetskraftsundersökningen på beslut av Statistikcentralen (dnr TK-41-444-19). Liksom i den tidigare använda klassificeringen av arbetsgivarsektorn indelas arbetstagarna enligt arbetsgivare i offentlig och privat sektor.

I den officiella sektorindelningen 2012 indelas den offentliga sektorn i offentliga samfund och offentliga företag. I arbetskraftsundersökningen klassificeras bara offentliga samfund till den offentliga sektorn, offentliga företag klassificeras till den privata sektorn.

Mera information om ändringen i klassificeringen och dess inverkan på arbetskraftsundersökningen finns i metodbeskrivningen.


Senast uppdaterad 13.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-02-13_luo_001_sv.html