Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön Sektoriluokitus 2012 luokitusstandardi 1.1.2020 alkaen.

Työvoimatutkimuksessa on otettu soveltuvin osin käyttöön Sektoriluokitus 2012 -luokitusstandardi Tilastokeskuksen päätöksen (dnro TK-41-444-19) mukaisesti tilastovuoden 2020 alusta lähtien. Aiemmin käytössä olleen työnantajasektorin luokittelun tavoin työlliset jaetaan työnantajan mukaan julkiseen ja yksityiseen sektoriin.

Virallisessa sektoriluokituksessa 2012 julkinen sektori jaetaan tuottajatyypin mukaan julkisyhteisöihin ja julkisiin yrityksiin. Työvoimatutkimuksessa julkiseen sektoriin luokitellaan vain julkisyhteisöt, ja julkiset yritykset luokitellaan yksityiseen sektoriin.

Lisätietoja luokitusmuutoksesta ja sen vaikutuksista työvoimatutkimuksen menetelmäselosteessa.


Päivitetty 13.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-02-13_luo_001.html