Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Uppgifter om det första kvartalet i arbetskraftsundersökningen publiceras enligt TOL-klassificeringen i april 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan TOL 2008. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Arbetskraftsundersökningen övergår till den nya näringsgrensindelningen fr.o.m. början av år 2009 och uppgifterna om det första kvartalet publiceras enligt den nya näringsgrensindelningen i april 2009. Samtidigt ändras statistikens uppgifter i databastjänsterna och i publikationerna så att de följer TOL 2008. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

För tillfället finns det planer på att producera arbetskraftsundersökningens tidsserier bakåt på huvudgruppsnivå fram till år 2002 och på 2- och 3-siffernivå fram till år 2005.

På arbetskraftsundersökningens statistikhelhet kommer man att publicera ytterligare information om de förändringar som övergången till TOL 2008 medför när det gäller användning av arbetskraftsundersökningens näringsgrensuppgifter samt information om jämförbarheten av de tidsserieuppgifter som producerats med TOL 2008 och TOL 2002.

Arbetskraftsundersökningens kontaktperson i frågor med anknytning till revideringen av klassificeringen är Kalle Sinivuori, tfn (09) 1734 3524. Frågor kan också skickas per e-post till arbetskraftsundersökningens informationstjänst: tyovoimatutkimus@stat.fi.


Senast uppdaterad 28.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-11-25_uut_001_sv.html