Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Valdeltagandet efter kön och valkrets i kommunalvalen 1976–2017, %

Valkrets 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2017
FASTA
FINLAND
78,5 78,1 74,0 70,5 70,9 61,3 55,9 58,6 61,2 58,3 58,9
Kvinnor 78,5 78,0 74,3 71,9 72,1 62,8 57,7 60,7 63,0 59,8 60,7
Män 78,6 78,2 73,7 69,0 69,6 59,8 53,9 56,4 59,3 56,7 56,9
HELSINGFORS 74,6 72,1 66,3 63,3 66,4 58,1 50,9 57,1 58,9 57,4 61,8
Kvinnor 75,0 72,8 67,1 64,9 68,0 59,8 53,3 59,5 60,6 59,3 63,7
Män 73,9 71,1 65,2 61,2 64,3 55,9 48,1 54,2 56,8 55,2 59,6
NYLAND 77,4 76,6 71,6 67,3 69,5 59,9 53,3 57,7 59,4 57,1 57,8
Kvinnor 77,6 76,7 72,0 69,3 71,2 61,4 55,3 59,8 61,3 58,9 60,2
Män 77,3 76,4 71,2 65,2 67,7 58,2 51,1 55,3 57,5 55,1 55,4
EGENTLIGA
FINLAND
78,8 79,2 75,4 73,3 73,4 63,4 56,9 60,0 62,5 59,1 60,1
Kvinnor 78,8 79,1 75,3 75,1 74,6 64,4 58,1 61,5 64,1 60,1 61,7
Män 78,8 79,3 75,6 71,4 72,1 62,3 55,5 58,5 60,9 58,0 58,3
SATAKUNTA 81,1 81,7 78,3 75,0 75,0 64,0 59,8 61,3 64,9 61,1 59,9
Kvinnor 81,0 81,2 78,1 76,0 76,2 65,1 61,2 63,1 66,1 62,3 61,5
Män 81,2 82,1 78,4 73,9 73,7 62,8 58,2 59,4 63,6 59,9 58,3
TAVASTLAND 78,9 79,1 74,4 70,2 70,9 60,8 55,4 57,7 59,9 57,4 57,9
Kvinnor 78,8 79,3 75,3 73,2 72,2 62,3 57,2 59,5 61,7 58,7 59,6
Män 79,1 79,0 73,4 66,8 69,5 59,1 53,5 55,6 58,1 55,9 56,0
BIRKALAND 80,3 79,5 75,3 70,7 72,7 61,7 57,3 59,2 62,4 59,1 60,1
Kvinnor 80,2 79,4 75,7 72,0 73,8 63,0 59,1 60,9 64,3 60,5 62,0
Män 80,5 79,5 74,9 69,3 71,5 60,2 55,2 57,3 60,4 57,7 58,0
SYDÖSTRA FINLAND .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56,4
Kvinnor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58,1
Män .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54,7
KYMMENE 77,6 77,0 73,1 69,9 70,3 60,0 54,9 57,7 60,9 57,2 ..
Kvinnor 77,7 76,9 73,6 71,2 71,2 61,6 56,9 59,8 63,1 58,6 ..
Män 77,4 77,1 72,7 68,6 69,4 58,3 52,8 55,6 58,7 55,8 ..
SÖDRA
SAVOLAX
76,8 76,4 73,1 69,9 68,7 59,9 56,5 58,3 62,8 59,6 ..
Kvinnor 77,1 76,5 73,0 71,2 70,1 61,2 58,2 60,2 64,7 61,3 ..
Män 76,5 76,3 73,2 68,6 67,1 58,4 54,7 56,2 60,8 57,7 ..
SAVOLAX-
KARELENS
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54,8
Kvinnor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56,4
Män .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 53,2
NORRA
SAVOLAX
76,8 76,0 72,8 69,0 67,5 58,3 53,8 56,0 59,9 55,6 ..
Kvinnor 76,9 75,7 73,6 68,7 68,8 59,7 55,8 58,3 61,8 57,1 ..
Män 76,7 76,4 71,9 69,2 66,1 56,8 51,7 53,6 57,9 54,0 ..
NORRA
KARELEN
75,8 75,5 71,3 68,6 68,9 57,9 53,5 55,4 57,1 55,4 ..
Kvinnor 75,2 74,2 71,4 68,8 69,8 59,3 55,1 57,5 59,2 56,8 ..
Män 76,4 76,9 71,2 68,3 67,8 56,4 51,8 53,2 55,0 54,0 ..
VASA 80,9 80,9 79,5 77,3 75,9 69,0 64,4 65,6 67,5 63,3 63,8
Kvinnor 80,9 80,5 79,8 78,0 76,6 70,2 66,0 67,3 68,9 64,5 65,2
Män 81,0 81,3 79,3 76,6 75,0 67,7 62,7 63,9 66,1 62,2 62,3
CENTRAL
FINLAND
80,8 80,3 75,9 72,6 70,3 60,9 56,3 57,7 62,3 58,3 58,0
Kvinnor 80,5 80,1 76,5 75,0 71,8 62,6 58,2 59,8 64,2 59,9 59,8
Män 81,0 80,4 75,3 70,0 68,7 59,1 54,2 55,6 60,4 56,6 56,1
ULEÅBORG 80,1 80,7 75,8 71,2 70,4 60,1 55,1 56,0 58,7 56,5 56,9
Kvinnor 80,0 80,4 76,2 72,4 71,3 61,7 57,1 58,8 60,8 57,9 58,5
Män 80,1 81,0 75,4 70,0 69,4 58,6 53,0 53,3 56,6 55,0 55,3
LAPPLAND 83,4 83,5 79,3 75,4 73,9 65,2 59,8 60,9 62,8 60,6 58,0
Kvinnor 83,1 83,5 80,1 77,0 75,4 66,8 61,8 63,2 64,8 62,1 59,5
Män 83,6 83,4 78,5 73,8 72,5 63,6 57,8 58,5 60,8 59,1 56,4

Källa: Kommunalvalet 2017, Översikt över röstningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 5.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. bakgrundsanalys av kandidater och de invalda 2017, Tabellbilaga 3. Valdeltagandet efter kön och valkrets i kommunalvalen 1976–2017, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2017/05/kvaa_2017_05_2017-05-05_tau_003_sv.html