Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Antalet kandidater efter valkrets och parti i kommunalvalet 2017

Parti CENT SAML SAF SDP GRÖNA VÄNST SFP KD FKP KAP LIBE Piratp. EOP Femin.p. IP Övriga Totalt
Helsingfors 87 127 127 127 127 127 83 127 53 7 16 31 4 24 7 10 1 084
Nyland 494 874 532 939 654 427 559 287 42 19 12 19 - 10 8 110 4 986
Egentliga
Finland
660 751 309 580 306 306 149 132 19 1 1 12 6 4 14 61 3 311
Satakunta 424 338 235 415 90 227 - 75 3 3 - 3 - - 2 2 1 817
Tavastland 478 594 244 537 221 206 - 171 12 4 - 5 - 1 1 109 2 583
Birkaland 456 619 343 626 324 335 1 174 39 - 6 20 3 1 - 94 3 041
Sydöstra Finland 766 557 365 652 221 148 9 186 1 3 13 8 - - 2 138 3 069
Savolax-
Karelen
900 442 438 652 132 312 - 243 13 2 - 4 1 - 3 38 3 180
Vasa 940 517 428 587 122 167 506 332 3 - - 4 - - 6 81 3 693
Mellersta
Finland
564 310 257 404 141 190 2 129 22 - 4 15 - - 1 32 2 071
Uleåborg 1 187 387 411 374 208 444 10 84 5 - 4 11 - - - 39 3 164
Lappland 505 223 142 239 54 314 5 31 9 - - 5 1 - - 91 1 619
Totalt 7 461 5 739 3 831 6 132 2 600 3 203 1 324 1 971 221 39 56 137 15 40 44 805 33 618

Källa: Kommunalvalet 2017, kandidat uppställning och bakgrundsanalys av kandidater, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 31.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Uppställning av kandidater och bakgrundsanalys av kandidater 2017, Tabellbilaga 1. Antalet kandidater efter valkrets och parti i kommunalvalet 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2017/01/kvaa_2017_01_2017-03-31_tau_001_sv.html