Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Taksimatkojen hinnat ovat nousseet – vai ovatko sittenkään?

22.2.2023
Twitterissä: @nieminekri
Kuva: Kari Likonen

Tilastokeskuksen ja Traficomin hintaindeksit tarjoavat kaksi erilaista näkökulmaa taksimatkojen hintoihin. Kummatkin ovat käyttö­kelpoisia, kunhan lukuja tulkitessa huomioi toteutuksen erot.

Tilastokeskuksen kuluttaja­hintaindeksi mittaa kuukausittain kotitalouksien käyttämien tuotteiden ja palveluiden hinta­kehitystä. Myös taksimatkat kuuluvat mitattaviin palveluihin. Tuoreimmat, tammikuun tiedot julkaistiin 20.2. tilaston kotisivulla.

Traficom seuraa taksiliikenteen hintoja. Virasto tuottaa taksimatkojen hintaindeksin ja toteutuneiden hintojen hajonta­tarkastelun sekä mittaa erityis­ryhmien lisä­palveluiden hinta­kehitystä. Helmikuun puolivälissä Traficom julkaisi mittaustensa tuoreimmat tulokset verkkosivuillaan.

Tilastotiedon käyttäjälle on siis tarjolla kaksi hieman erilaista näkökulmaa taksimatkojen hintoihin. Kumpi on parempi, vai ovatko molemmat yhtä hyviä, kun halutaan tarkastella taksilain uudistuksen (2018/06) vaikutusta taksimatkojen kuluttaja­hintoihin?

Tilastokeskuksen hintaindeksin mukaan taksimatkojen hinnat ovat nousseet keskimäärin 28 prosenttia vuoden 2018 kesäkuusta, jolloin uudistettu taksilaki astui voimaan. Kuviosta 1 nähdään, että taksimatkoissa hintakehitys on ollut keskimääräistä nopeampaa.

Kuvio 1. Kuluttajahintaindeksin ja taksi­matkojen hintakehitys, 2018:06=100
Kuva 1. Kuluttajahintaindeksin ja taksi¬matkojen hintakehitys, 2018:06=100. Kuvion sisältö on selitetty tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi

Traficomin hintaindeksi antaa hieman toisenlaisen kuvan muutoksesta. Hintaindeksin mukaan taksimatkojen nimellishinnat ovat nousseet Manner-Suomessa vuoden 2018 kesäkuuhun verrattuna vain 14,9 prosenttia. Muutos on siis alle puolet Tilastokeskuksen laskemasta muutoksesta. Traficomin julkaisutekstin mukaan taksimatkojen reaalinen hintataso on säilynyt lähes ennallaan verrattuna taksiuudistusta edeltävään aikaan.

Traficom esittää taksimatkojen hinta­kehityksen nimellis­muutoksen ja reaali­muutoksen kautta. Reaalisessa muutoksessa taksimatkan hinnasta poistetaan perus­ajankohdan ja kunkin laskenta-ajankohdan välinen inflaatio­muutos. Nimellis­muutos kuvastaa kunkin ajankohdan mukaista hintaa verrattuna perus­ajankohdan hintaan.

Eroilla monta syytä

Miksi Tilastokeskuksen julkaisemat luvut eroavat niin paljon Traficomin julkaisemista luvuista?

Syyt tilastojen välisiin eroihin löytyvät tavoitellusta käyttö­tarkoituksesta, kerätystä hinta-aineistosta ja indeksin koostamis­tavasta.

Kuluttajahintaindeksillä mitataan koko Suomen keskimääräistä hintakehitystä eli inflaatiota kansainvälisten ohjeiden mukaisesti. Traficomin hintaindeksi tuotetaan liikenne- ja viestintä­ministeriötä varten, ja sen tavoitteena on seurata markkina­ehtoisen taksi­liikenteen toteutuneiden hintojen kehitystä.

Hinta-aineistot eroavat keruutavoiltaan ja sisällöltään. Kuluttajahinta­indeksissä hintakeruu tehdään haastattelija­keruuna eri puolilla Suomea otokseen valituista yrityksistä. Kuluttajahinta kerätään tarkkaan määritellyille tyyppimatkoille. Kerättyjä hintahavaintoja verrataan edellisen kuukauden vastaavaan vertailu­kelpoiseen hinta­havaintoon, jolloin saadaan laskettua puhdas hintaindeksi.

Traficomin käyttämä aineisto perustuu välitys­keskusten ilmoittamiin toteutuneisiin hintoihin, joista muodostetaan keskihinta, jota verrataan perus­ajankohdan keskihintaan. Menetelmästä johtuen eri kuukausien välillä tapahtuvia rakenne­muutoksia (esim. vaihtelua ajosuoritteiden ajankohdissa, ajosuoritteita tarjonneissa yrityksissä/yrittäjissä) ei saada puhdistettua hinnan­muutoksesta pois.

Tilastojen muodostus­säännöt poikkeavat myös hieman toisistaan. Kuluttajahinta­indeksissä paino­rakenteet päivitetään vuosittain. Traficom käyttää painotuksessa maakuntien väkilukua, kun taas kuluttajahinta­indeksissä käytetään maakunta- ja kuntatason aluepainoja, jotka muodostetaan tilinpäätös­tilastosta saatavien taksi­yritysten liikevaihto­lukujen perusteella.

Molemmat hintaindeksit ovat käyttökelpoisia, kunhan lukuja tulkitessa huomioi toteutuksen erot. Hintaindeksin lisäksi Traficom tarjoaa taksimatkoista muutakin käyttö­kelpoista tietoa, esimerkiksi erityis­palvelujen käytöstä, matkan tilaustavasta (esim. välityskeskus, sovellus, tolppa), liikevaihdon muutoksista ja eripituisten matkojen keskihintojen jakaumista.

 

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Tilasto­­keskuksen tieto- ja tilasto­palveluissa.

Lisätietoja Traficomin taksiliikenteen hintaindeksistä: tilastot(a)traficom.fi

Lisätietoja Tilastokeskuksen kuluttaja­hintaindeksin taksiliikenteen hintaindeksistä: kristiina.nieminen@stat.fi

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
17.10.2023
Harri Kananoja, Martti Korhonen, Tapio Kuusisto, Kristiina Nieminen, Katri Soinne

Viime vuosien inflaatio, korkojen nousu ja asuntomarkkinoiden myllerrys ovat koetelleet erilaisia kotitalouksia kovin eri tavoin. Tiukimmilla ovat olleet perheet, joilla on mittava vaihtuvakorkoinen asuntolaina ja huomattavat välttämättömät kulut. Tilastokeskuksen asiantuntijat kurkistavat kolmen esimerkkiperheen elämään.

Blogi
18.9.2023
Reetta Karinluoma, Nata Kivari, Tapio Kuusisto

Suomen talouden kokonaiskuva on kaksijakoinen. Rakentamisen ja teollisuuden hiipuminen ja korkojen nousu synkentävät näkymiä. Valoa luovat energiainvestoinnit ja edelleen hyvä työllisyys­tilanne. Kotitalouksien velkaantumisaste on kääntynyt laskuun.

Artikkeli
14.11.2022
Otto Kannisto, Martti Korhonen, Paula Paavilainen, Anu Rämö

Asuntomarkkinakatsaus kertoo, että asuntojen reaalihinnat ovat laskussa. Vuokrat ovat nousseet selvästi yleistä inflaatiota hitaammin. Kohonnut kustannustaso luo paineita korotuksille jatkossa, joita kuitenkin vuokra-asuntojen runsas tarjonta voi hillitä. Markkinoille valmistuu tänä ja ensi vuonna vielä runsaasti uusia asuntoja, vaikka myönnettyjen rakennuslupien määrä kääntyi jo viime vuonna laskuun. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin lokakuussa asuntokauppaa vähiten kymmeneen vuoteen.

Blogi
19.10.2022
Ilkka Lehtinen

Pellervon taloustutkimus (PTT) on ennustanut ruuan hinnan nousuksi tänä vuonna 11 prosenttia. Mihin ennuste perustuu, nousevatko kaikki hinnat ja mitkä nousevat nopeimmin?

tk-icons