Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Alkuvuoden työllisyysluvuissa on jotain uutta ja jotain vanhaa, vaan liekö aktiivimallin vaikutusta

27.4.2018
Twitterissä: @TaskinenP

Huhtikuussa työvoimatutkimuksen julkistus uutisoitiin tavalla, joka poikkesi vuonna 2010 alkaneesta tavasta mainita otsikossa kuluvan kuun työttömyys­aste. Julkistuksessa aiotaan jatkossakin käyttää otsikkoa, joka kuvaa työ­markkinoiden kehitystä.

Toisaalta julkistuksen ingressiin on lisätty työttömyys­asteen trendi. Näin lukijalla on mahdollisuus toivottavasti nopealla vilkaisulla nähdä, mikä on a) työttömyyden taso (trendi) tällä hetkellä ja b) kuluneen kuukauden työttömyys verrattuna vuoden takaiseen.

Trendin ja kuukausiluvun käytöstä on kirjoitettu moneen kertaan, kuten Tuomas Remeksen blogissa sekä itse julkistustekstissä, ei siis enempää siitä tässä. Huomautan vain, että julkistuksessa ei ole koskaan ”retosteltu” – lainaus julkisesta keskustelusta – millään luvuilla, vaan on kerrottu mikä on tilanne.

Toisena teemana alkuvuodesta on eittämättä ollut työllisyyden ja aktiivimallin välinen mahdollinen yhteys. Työvoimatilastosta on kyselty, onko aktiivimalli aiheuttanut työmarkkinoilla sellaista säpinää että työllisiä tai työttömiä olisi tullut tilastoihin lisää. Anna Pärnänen kirjoitti tähän asiaan liittyvän blogin jo aiemmin.

Julkisuudessa on oletettu, että osa-aikatyöllisiä voisi olla tullut lisää aktiivi­mallin myötä. Onko pientä työtä tekevien määrä sitten lisääntynyt?

Poistetaan ensin työllisten joukosta mm. opiskelijat ja eläkeläiset, joita aktiivi­malli ei yleensä koske, ja katsotaan sitten alle 10 tuntia tutkimus­viikolla ansio­työtä tehneiden luku­määrää. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä heitä oli 43 000, tänä vuonna 51 000. Kasvu tulee täysin niistä, jotka ovat tehneet yhden 7 tai 8 tunnin työ­­päivän.

Säännöllistä alle 10 tunnin viikko­työaikaa teki vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 24 000 työllistä, kun tänä vuonna luku oli 20 000. Näistä luvuista on siis poistettu mm. opiskelijat ja eläkeläiset. Kaikki tiedot koskevat 15–74-vuotiaita.

Ainoa merkki on siis se, että ”kerran viikossa tehty 7–8 tuntia töitä” on lisääntynyt. Mutta merkki mistä, se jää lukijan tulkittavaksi.

Vuosineljännestasolla palkansaajien sekä kokoaika- että osa-aikatyön määrä ovat kasvaneet selvästi, kuten julkistuksen taulukko kertoo. Tulkintani on, että alku­vuoden lukuihin on vaikuttanut isossa kuvassa ennen kaikkea talouden hyvä vire.

Kolmantena teemana keskustelussa onkin juuri työllisten määrän kasvu. Maaliskuun luvut otettiin vastaan melkoisella tyytyväisyydellä, olihan työllisiä 37 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna.

Huomautettiin myös, että työllisten määrä oli suurempi kuin koskaan aikaisemmi maalis­kuussa (twiitti). Näin toki on; lisään kuitenkin, että työ­ikäisen väestön määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 125 000 hengellä. Siinä mielessä työllisiä voisi olla vielä rutkasti enemmänkin kuin mitä on. Potentiaalista työ­voimaa vielä riittää.

Työllisyyden kasvun vauhti kuitenkin hiljeni maalis­kuussa, kun tammi-helmi­kuussa oli mitattu vielä hurjempia kasvu­lukuja. Kausi­tasoitetun työttömyys­asteen trendin nousu taittui (kuvio 1).

Kuvio 1: Työllisyyden trendi 2015/03-2018/03, 15–74-vuotiaat, tuhatta
Kuvio 1: Työllisyyden trendi 2015/03-2018/03, 15–74-vuotiaat, tuhatta. Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Varovaisimmat näkevät jo merkkejä euroalueen talouden hyytymisestä, kuten esimerkiksi Kauppalehden pääkirjoitus 23.4. Ainakin vielä helmikuussa työttömyyden kausitasoitettu sarja oli kuitenkin yhä laskussa yhteisvaluutta-alueella.

Kannattaa seurata työvoima­tutkimuksen julkistuksen 23.5. (huhtikuun tiedot) otsikointia muun tuoreen tiedon ohessa.

  

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
9.4.2024
Pertti Taskinen

Työvoimatutkimuksen mukaan sivutyötä tehneiden osuus työllisistä on Suomessa kasvanut jo pidempään ollen reilut viisi prosenttia vuonna 2023. Sivutyön tekijät ovat tyypillisesti yrittäjiä ja työskentelevät päätyössään tavallista useammin osa-aikaisesti. Viime vuonna 80 prosenttia sivutyötä tehneistä toimi yksityisellä sektorilla.

 

Artikkeli
4.12.2023
Hanna Sutela

Muissa EU-maissa syntyneiden miesten ja EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten työllisyys­asteet ovat meillä korkeat verrattuna Ruotsiin ja EU-keskitasoon. Ulkomailla syntyneiden työllisyys on Suomessa myös kasvanut kansain­välisesti verrattuna ripeästi. Ulkomaalais­taustaisten tekemä työ on kuitenkin muita yleisemmin ns. epätyypillistä, kuten määrä- tai osa-aikaisia työsuhteita taikka vuokra- tai alustatyötä.

Artikkeli
27.11.2023
Tarja Baumgartner, Olga Kambur, Elina Pelkonen

Työllisyyden määritelmää harmonisoitiin kansainvälisessä työvoimatutkimuksessa vuonna 2021. Tuolloin työstä vanhempainvapaalla olevien luokittelu työlliseksi yhtenäistettiin. Aiemmassa vertailussa suomalaisten ja ruotsalaisten naisten työllisyysasteet poikkesivat toisistaan reilusti, mutta uudistuksen jälkeen 20–54-vuotiaiden naisten työllisyysaste oli Suomessa ja Ruotsissa lähes samalla tasolla.

Artikkeli
30.6.2023
Tarja Baumgartner, Meri Raijas

Muutoksen suuruuteen on voinut vaikuttaa moni samanaikainen tekijä pandemiasta työvoima­tutkimuksen sisältö- ja menetelmä­muutokseen. Eri mittarit kertovat kuitenkin samansuuntaisesta myönteisestä kehityksestä. 

Artikkeli
29.6.2023
Anna Pärnänen

Reilulle neljännekselle alustatyötä tekevistä se on päätyö. Yli puolelle kyse on täydentävästä tai satunnaisesta työstä. Vain 7 prosenttia teki alustatyötä siksi, ettei muuta työtä ollut saatavilla. Tuore kysely antaa yllättävän myönteisen kuvan alusta­työntekijöiden autonomiasta. Valtaosa kokee voivansa kontrolloida työtehtäviään ja -aikojaan. 

Blogi
30.5.2023
Elina Pelkonen, Meri Raijas

Uusi kokeellinen tilasto tarjoaa nopeammin tarkkaa alueittaista ja kansalaisuuden mukaista tietoa työllisyydestä. Rekisteritietoon perustuva kokeellinen tilasto ei tavoita kaikkia yrittäjiä, joten työllisten määrä jää pienemmäksi kuin työvoimatutkimuksessa. Lukujen kausivaihtelu on silti samansuuntaista.

tk-icons