Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Suomi on kirinyt ikääntyneiden työllisyydessä – miehet edelleen jäljessä pohjois­maisessa vertailussa

16.4.2024
Twitterissä: @HannaSutela
Kuva: Kari Likonen

Tämän tästä julkisuudessa nousee esiin se, että ikääntyneiden työllisyys­asteet ovat Suomessa Pohjoismaiden matalimmat.

Tämä on totta – mutta vain osittain.

Kun tarkastellaan 55–64-vuotiaiden työllisyys­astetta Pohjoismaissa naisilla ja miehillä yhteensä, ylivoimaista kärkipaikkaa piti Islanti 82,6 prosentilla vuonna 2022. Ruotsissa ikäryhmän työllisyys­aste oli 77,3 prosenttia, Norjassa 74,5 prosenttia ja Tanskassa 72,9 prosenttia.

Suomi jäi jumbosijalle 71,2 prosentin työllisyys­asteella.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen. Jos ikääntyneiden työllisyys­asteita tarkastellaan sukupuolen ja viisivuotis­ikäryhmän mukaan, kuvasta tulee moni­ulotteisempi.

Suomen naiset kärjessä 50–59-vuotiaiden työllisyydessä

Monille voi tullakin yllätyksenä, että Suomi oli Ruotsin kanssa Pohjoismaiden kärkeä 50–55- ja 55–59-vuotiaiden naisten työllisyys­asteissa vuonna 2022.

60–64-vuotiaiden naisten osalta jäätiin kyllä jälkeen Ruotsista ja erityisesti Islannista – mutta tässäkään ikäryhmässä sijoitus ei ollut huonoin, vaan lähes samaa tasoa Norjan kanssa ja selkeästi edellä Tanskaa. Suomi oli pohjoismaisessa vertailussa hännillä vasta 65–69-vuotiaiden naisten ikäryhmässä, joskin silloinkin Tanska piti seuraa. (Kuvio 1)

Kuvio 1. Naisten työllisyysasteet ikäryhmän mukaan Pohjoismaissa 2022, 50–69-vuotiaat, %
Kuvio 1. Naisten työllisyysasteet ikäryhmän mukaan Pohjoismaissa 2022, 50–69-vuotiaat, %. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Eurostat

Kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä naisten työllisyysaste oli Suomessa selvästi yli EU27-maiden keskitason.

Suomen kaiken kaikkiaan heikompi tilanne liittyy ennen kaikkea miesten työllisyys­asteisiin. Suomessa miesten työllisyysaste oli kaikissa tarkastelluissa yli 50-vuotiaiden 5-vuotis­ikäryhmissä Pohjoismaista heikoin.

Suomessa 50–54-vuotiaiden miesten työllisyysaste oli lisäksi alle EU27-maiden keskitason ja 55–59-vuotiailla vain EU-keskitasoa. Yli 60-vuotiailla työllisyys­asteet olivat Suomessa kuitenkin myös miehillä EU27-keskiarvoa hieman korkeammat. (Kuvio 2)

Kuvio 2. Miesten työllisyysasteet ikäryhmän mukaan Pohjoismaissa 2022, 50–69-vuotiaat, %
Kuvio 2. Miesten työllisyysasteet ikäryhmän mukaan Pohjoismaissa 2022, 50–69-vuotiaat, %. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Eurostat

Tässä vertailussa on tosin hyvä muistaa, että 55–64-vuotiaiden osa-aikatyö ei ole Suomessa yhtä yleistä kuin muissa vertailumaissa.

Suomessa ikäryhmän työllisistä 16,5 prosenttia teki osa-aikatyötä vuonna 2022, kun vastaava osuus muissa Pohjoismaissa vaihteli Ruotsin 20,4 prosentista Islannin 22,7 prosenttiin. EU27-maiden keskiarvo oli sekin korkeampi kuin Suomessa, 19,7 prosenttia.

Suomi kuronut välimatkaa kiinni muihin Pohjoismaihin

Entäpä sitten, jos ei tuijotetakaan vain työllisyys­asteen tuoreimpia lukuja vaan katsotaan sitä, miten ikääntyneiden työllisyysasteet ovat Pohjoismaissa viime vuosi­kymmeninä kehittyneet?

Jos kyseessä olisi 54–64-vuotiaiden työllisyys­asteiden vuonna 1995 alkanut kisa, Suomen lähtötilanteen voi sanoa olleen melkoisen epäreilu. Suomi pinnisti matkaan 1990-luvun laman jäljiltä täysin altavastaajana, kun ikääntyneitä työntekijöitä oli eri reitein ohjattu pois työelämästä. Työllisiä oli vain noin joka kolmas 55–64-vuotiaista.

Sittemmin Suomi on peitonnut kirimis­vauhdillaan muut Pohjoismaat ylivoimaisesti. Siitäkin huolimatta, että vuonna 2022 matkaa muihin oli vielä jonkin verran jäljellä. 

Suomessa 55–64-vuotiaiden naisten työllisyysaste on enemmän kuin kaksinkertaistunut 1990-luvun puolivälistä, ja miehilläkin noussut 80 prosentilla. Ikäryhmän työllisyysasteet ovat toki kasvaneet muissakin Pohjoismassa – lukuun ottamatta Islantia, missä työllisyysaste on pysytellyt korkeana koko ajanjakson ajan. Muissa maissa kasvu on kuitenkin enimmilläänkin ollut Tanskan vajaassa 50 prosentissa.

Kuvio 3. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste Pohjoismaissa 1995 – 2022, %
Kuvio 3. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste Pohjoismaissa 1995 – 2022, %. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.
Lähde: Eurostat

Ikääntyneiden työllisyyskasvu jatkunut viime vuosina

Ikäryhmässä 55–64-vuotiaat työllisyys on jatkanut kohentumistaan Suomessa niin naisilla kuin miehillä läpi pandemia­vuosien sekä vuoden 2022 hiipuneen talouskasvun. Samoin on 65–74-vuotiaiden laita, lukuun ottamatta pientä tilapäistä takapakkia vuonna 2020.

Itse asiassa miehillä 55–64-vuotiaiden ja 65–74-vuotiaiden ikäryhmät ovat ainoita, joissa työllisyys­aste oli vuonna 2023 selkeästi korkeampi kuin ennen korona­pandemiaa vuonna 2019. Ikäryhmässä 55–64-vuotiaat kasvua oli 5,9 ja ikäryhmässä 65–74-vuotiaat 1,9 prosenttiyksikköä.

Naisilla työllisyysaste oli noussut vuosien 2019 ja 2023 välillä kaikissa muissa paitsi 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä. Kasvu oli kuitenkin suurinta 55–64-vuotiailla naisilla (5,8 prosenttiyksikköä).

Työhaluisia riittäisi enemmänkin

Tilastokeskuksen työolo­tutkimuksen mukaan asenteet työpaikoilla ikääntyviä työntekijöitä kohtaan ovat muuttuneet 2000-luvulla myönteisemmiksi ja ikäsyrjintä työpaikoilla on vähentynyt.

Nykypäivän viisi-kuusikymppiset ovat myös keskimäärin hyväkuntoisempia, koulutetumpia ja halukkaita jatkamaan työelämässä pidempään kuin aiemmat sukupolvet saman­ikäisinä.

Kun katsoo ikääntyneiden työllisyys­asteiden huimaa kasvua 2000-luvulla, tuleekin vääjäämättä mieleen, että meillä on onnistuttu tekemään paljon oikein – missä määrin kyse sitten onkaan eläke­järjestelmän uudistuksista, työelämän kehittämis­ohjelmista, koulutus­järjestelmästä, jostain muusta tai kaikista näistä yhdessä.

Myönteisestä työllisyys­kehityksestä huolimatta ikääntyneiden joukossa on edelleen paljon työtä vailla olevia, työhaluisia henkilöitä. Sen lisäksi, että 55–64-vuotiaiden joukossa oli yli puoli miljoonaa työllistä vuonna 2023, oli siellä myös 40 000 työtöntä. Työttömyysaste oli ikäryhmässä vuonna 2023 korkeampi (7,2 %) kuin 20–64-vuotiailla keskimäärin (6,6 %).

Näiden ryhmien lisäksi on vielä koko joukko työtä vailla olevia työhaluisia ja -kykyisiä viisi-kuusikymppisiä, jotka ovat luopuneet aktiivisesta työnhausta, eivätkä sen vuoksi luokitu työvoima­tutkimuksessa työttömiksi vaan työvoiman ulkopuolelle. He voivat esimerkiksi työnhaussaan tulla ikänsä vuoksi toistuvasti torjutuiksi ja lannistua siitä.

Vanhimpien ikäluokkien kasvavat työllisyysasteet tarkoittavat toivon mukaan myös sitä, että suoranainen ikäsyrjintä rekrytoinnin yhteydessä on vähenemään päin. Mitä tutummiksi näyiksi eläkeikää lähestyvät tai eläkeiässä oleva työntekijät eri ammateissa käyvät, sitä matalammaksi toivottavasti alenee työnantajien kynnys palkata työuransa loppupuolella olevia työnhakijoita. Heillä on yleensä vielä paljon annettavaa, on se sitten koko- tai osa-aikaisessa työssä. 

 

Hanna Sutela on erikoistutkija Tilasto­keskuksen yhteiskunta­­tilastoissa.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
9.4.2024
Pertti Taskinen

Työvoimatutkimuksen mukaan sivutyötä tehneiden osuus työllisistä on Suomessa kasvanut jo pidempään ollen reilut viisi prosenttia vuonna 2023. Sivutyön tekijät ovat tyypillisesti yrittäjiä ja työskentelevät päätyössään tavallista useammin osa-aikaisesti. Viime vuonna 80 prosenttia sivutyötä tehneistä toimi yksityisellä sektorilla.

 

Artikkeli
4.12.2023
Hanna Sutela

Muissa EU-maissa syntyneiden miesten ja EU:n ulkopuolella syntyneiden naisten työllisyys­asteet ovat meillä korkeat verrattuna Ruotsiin ja EU-keskitasoon. Ulkomailla syntyneiden työllisyys on Suomessa myös kasvanut kansain­välisesti verrattuna ripeästi. Ulkomaalais­taustaisten tekemä työ on kuitenkin muita yleisemmin ns. epätyypillistä, kuten määrä- tai osa-aikaisia työsuhteita taikka vuokra- tai alustatyötä.

Artikkeli
27.11.2023
Tarja Baumgartner, Olga Kambur, Elina Pelkonen

Työllisyyden määritelmää harmonisoitiin kansainvälisessä työvoimatutkimuksessa vuonna 2021. Tuolloin työstä vanhempainvapaalla olevien luokittelu työlliseksi yhtenäistettiin. Aiemmassa vertailussa suomalaisten ja ruotsalaisten naisten työllisyysasteet poikkesivat toisistaan reilusti, mutta uudistuksen jälkeen 20–54-vuotiaiden naisten työllisyysaste oli Suomessa ja Ruotsissa lähes samalla tasolla.

Artikkeli
30.6.2023
Tarja Baumgartner, Meri Raijas

Muutoksen suuruuteen on voinut vaikuttaa moni samanaikainen tekijä pandemiasta työvoima­tutkimuksen sisältö- ja menetelmä­muutokseen. Eri mittarit kertovat kuitenkin samansuuntaisesta myönteisestä kehityksestä. 

Artikkeli
29.6.2023
Anna Pärnänen

Reilulle neljännekselle alustatyötä tekevistä se on päätyö. Yli puolelle kyse on täydentävästä tai satunnaisesta työstä. Vain 7 prosenttia teki alustatyötä siksi, ettei muuta työtä ollut saatavilla. Tuore kysely antaa yllättävän myönteisen kuvan alusta­työntekijöiden autonomiasta. Valtaosa kokee voivansa kontrolloida työtehtäviään ja -aikojaan. 

Blogi
30.5.2023
Elina Pelkonen, Meri Raijas

Uusi kokeellinen tilasto tarjoaa nopeammin tarkkaa alueittaista ja kansalaisuuden mukaista tietoa työllisyydestä. Rekisteritietoon perustuva kokeellinen tilasto ei tavoita kaikkia yrittäjiä, joten työllisten määrä jää pienemmäksi kuin työvoimatutkimuksessa. Lukujen kausivaihtelu on silti samansuuntaista.

tk-icons