Regionala uppgifter

Vi erbjuder tillgång till regionala uppgifter antingen som färdiga eller som skräddarsydda produkter och tjänster:

Uppgifter efter kommun

I tjänster finns också  bl.a. uppgifter efter landskap och ekonomisk region.   

Databasen StatFin – en central källa för data om kommuner

Databasen StatFin innehåller rikligt med kommunvisa uppgifter om olika samhällsområden. StatFin är vår största avgiftsfria databas och där hittar du alltid de senaste uppgifterna.

Pröva!

Pröva att söka kommunvisa uppgifter med StatFin-databasens egen sökning. Skriv in kommunens namn i sökfältet och tryck på Sök. Du hittar alla tabeller med information om kommunen.

Kommunernas nyckeltal

Databasen Kommunernas nyckeltal innehåller omfattande tabeller som långa tidsserier.

Ekonomiuppgifter som kommunerna rapporterat

Kommunerna rapporterar sina ekonomiuppgifter till Statskontoret fr.o.m. år 2021 och siffrorna finns tillgängliga i tjänsten Granskakommuner.fi.

På sidan Ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat finns information om sammanställda rapporteringar fram till statistikåret 2020.

Uppgifter efter postnummerområde

Paavo – statistik efter postnummerområde

Tjänsten Paavo innehåller uppgifter efter postnummerområde om invånarstruktur, utbildning, inkomster, boende, arbetsplatser, hushållens livsskede och invånarnas huvudsakliga verksamhet.

Uppgifter efter kommunens delområden (by, stadsdel)

Befolkningsstatistikstjänsten

Befolkningsstatistiktjänsten är en avgiftsbelagd tjänst med uppgifter om kommunernas delområden. Uppgifterna gäller bl.a. boende, näringsstruktur, flyttningsrörelsen, familjer, inkomster och befolkningsstruktur. 

Uppgifter efter välfärdsområde

Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat

Databasen Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat innehåller välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas ekonomiuppgifter för åren 2021 och 2022.  

Uppgifterna i databasen StatFin efter välfärdsområde

Uppgifterna i databasen StatFin efter välfärdsområde beskriver bl.a. valresultat, den regionala befolkningen och brott.

Rutinformation

Rutdatabasen

Rutdatabasen är en avgiftsbelagd produkt som innehåller Statistikcentralens koordinatbaserade statistikmaterial beräknade för kartrutor.

Geodata

Öppna geodatamaterial

Statistikcentralens öppna geodatamaterial består i huvudsak av statistikområden samt därtill hörande statistikuppgifter.

Rådgivning

Om du inte hittar den information du söker, kontakta Statistikcentralens informationstjänst: