Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Ändringar i uppgifterna om arbetslösheten för början av året

Den revidering av arbetskraftsundersökningen som trädde i kraft i början av 2021 ändrade i betydande grad uppgiftsinnehållet i statistiken, sättet att beräkna resultaten och insamlingen av uppgifter. När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna, vilket framgick av kontrollen av uppgifterna.

På grund av definitionsskillnaden var antalet arbetslösa enligt Eurostats 15.7 publicerade uppgifter för första kvartalet 4 000 fler än i Statistikcentralens uppgifter som publicerades 4.5.2021. På motsvarande sätt ökar antalet arbetslösa i april och maj med omkring 20 000 jämfört med Statistikcentralens tidigare publicerade uppgifter.

Statistikcentralen publicerar de korrigerade uppgifterna för början av året 27.7.2021 i samband med uppgifterna för andra kvartalet: Arbetskraftsundersökning 2021, juni och 2:a kvartalet.

Förfrågningar: överaktuarie Pertti Taskinen, tfn 029 551 2690, pertti.taskinen@stat.fi


Senast uppdaterad 20.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2021-07-20_uut_001_sv.html