Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Sektorindelningen 2012 införs i arbetskraftsundersökningen

Sektorindelningen 2012 införs i tillämpliga delar i arbetskraftsundersökningen fr.o.m. början av statistikåret 2020. Statistikcentralen har fattat beslut (dnr TK-41-444-19) om införandet av sektorindelningen 2012 i enheten för befolknings- och välfärdsstatistik. Målet är att förenhetliga klassificeringarna i och kvaliteten på statistikproduktionen samt öka statistikuppgifternas jämförbarhet.

Sektorindelningen 2012 är en grundläggande klassificering inom ekonomi- och samhällsstatistik. Den används för att dela in beslutsfattande enheter i klasser som är likartade i fråga om verksamhet, finansieringssätt, ägartyp och juridisk form. Sektorindelningen 2012 grundar sig på Europeiska unionens nationalräkenskapssystem. De sektorer som bildas genom sektorindelningen (företag, offentlig sektor, hushåll, etc.) är tillräckligt likartade i sitt ekonomiska beteende för att möjliggöra en uppföljning och analys av samhällsekonomin.

Vid Statistikcentralen ansvarar enheten för ekonomi- och miljöstatistik för sektorindelningens innehåll och företagsregistret i enheten för datainsamling för den praktiska tillämpningen.

Sektorindelningen 2012 ersätter arbetskraftsundersökningens nuvarande nationella implementering av sektorindelningen. I enlighet med arbetskraftsundersökningens indelning efter arbetsgivarsektor indelas de sysselsatta också i fortsättningen i offentligt anställda eller privatanställda efter arbetsgivarens sektortillhörighet. Mera information om klassificeringsändringens inverkan på uppgifterna i arbetskraftsundersökningen publiceras 25.2.2020 i samband med publiceringen av arbetskraftsundersökningens uppgifter för januari.

Mer information om sektorindelningen: Sektorindelningen 2012


Senast uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2019-12-20_uut_001_sv.html