Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats

Arbetskraftsundersökningens StatFin-databas har kompletterats med följande tidsserietabeller:

  • 080. Arbetade timmar per år per sysselsatt och löntagare efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 15–74-åringar
  • 090. Sysselsatta efter yrke (Yrkesklassificering 2010) och kön, 15–74-åringar
  • 110. Deltidsanställda sysselsatta och löntagare efter kön och ålder
  • 120. Löntagare i åldern 15–74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön

Mera information om begreppen i databastabellerna och deras definitioner finns på arbetskraftsundersökningens sida Begrepp och definitioner:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/kas_sv.html.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi.


Senast uppdaterad 23.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-02-23_uut_002_sv.html