Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nytt säsongrensningsprogram införs

Inom arbetskraftsundersökningen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2016 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensningsmetoden. Inte heller påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Läs mer om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet.

I samband med införandet av det nya säsongrensningsprogrammet görs också en uppdatering av säsongrensningsmodellerna för tidsserierna. På grund av uppdateringen av modeller kan trendserien förändras, men i regel är det fråga om små förändringar.


Senast uppdaterad 23.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2016-02-23_uut_001_sv.html