Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats

Arbetskraftsundersökningens StatFin-databas har kompletterats med följande tidsserietabeller:

  • 017. Befolkning efter arbetsmarknadsställning, dolt arbetslösa och undersysselsatta efter kön och ålder
  • 061. Unga 15–29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder

Mera information om begreppen i databastabellerna och deras definitioner finns på arbetskraftsundersökningens sida Begrepp och definitioner:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/kas_sv.html.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi.


Senast uppdaterad 25.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2014-11-25_uut_001_sv.html