Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Offentliggöranden av årsuppgifter för 2013 i arbetskraftsundersökningen

Arbetskraftsundersökningens årsuppgifter för år 2013 publiceras på statistikens ingångssida i form av tre offentliggöranden år 2014.

Uppgifter om december, det fjärde kvartalet och hela år 2013 publiceras 21.1.2014. Offentliggörandets tabellbilagor innehåller utöver månads- och kvartalsuppgifter också årsuppgifter om de mest centrala nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen, befolkningens arbetsmarknadsställningen, sysselsatta, det relativa sysselsättningstalet och det relativa arbetslöshetstalet. Årsuppgifterna uppdateras också i arbetskraftsundersökningens StatFin-statistikdatabastabeller.

Översikten Työllisyys ja työttömyys (Sysselsättning och arbetslöshet) publiceras 1.4.2014. Översikten innehåller tabellbilagor om årsuppgifterna för år 2013 och om tidsserieuppgifterna för åren 2004–2013.

Temapublikationen Perheet ja työ (Familjer och arbete) utkommer 7.10.2014.

Förfrågningar: tyovoimatutkimus@stat.fi.


Senast uppdaterad 21.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2014-01-21_uut_001_sv.html