Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Klassificering av socioekonomisk ställning i arbetskraftsundersökningen

I arbetskraftsundersökningen tog man fr.o.m. början av år 2011 i bruk Yrkesklassificeringen 2010 och slutade använda yrkesklassificeringen från år 1987, som bildandet av socioekonomisk ställning hittills grundat sig på.

På grund av ändringen är uppgifterna efter socioekonomisk ställning i arbetskraftsundersökningens publikationer och databastjänster inte jämförbara med åren före 2011.

På basis av en utredning kan man uppskatta att den socioekonomiska ställningens huvudgrupp ändras för ungefär fem procent av löntagarna: gruppen för övre tjänstemän minskar något, gruppen för lägre tjänstemän förblir nästan oförändrad och gruppen för arbetare växer en aning.

Närmare information om klassificeringen av socioekonomisk ställning finns på Statistikcentralens webbplats över socioekonomisk ställning och om den nya yrkesklassificeringen på Statistikcentralens webbplats över Yrkesklassificeringen 2010.

Kontaktinformation: tyovoimatutkimus@stat.fi


Senast uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2012-03-09_uut_001_sv.html