Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainnehållet i arbetskraftsundersökningen har reviderats

Datainnehållet och datainsamlingsmodellen för arbetskraftsundersökningen har reviderats fr.o.m. början av år 2008 enligt den EU-förordning som reglerar arbetskraftsundersökningen. Datainnehållet utvidgas och definitionerna av vissa begrepp preciseras.

Till exempel preciseras definitionen av sysselsatt när det gäller dem som varit frånvarande under undersökningsveckan. Dessutom ändras rapporteringsfrekvensen för vissa uppgifter. Mera information om revideringen finns på arbeskraftsundersökningens webbsida.

Närmare information om arbetskraftsundersökningen erhålls av arbetskraftsundersökningens informationstjänst tyovoimatutkimus@stat.fi.


Senast uppdaterad 19.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_uut_001_sv.html