Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.11.2011

Sysselsättningen bland över 55-åringar ökade år 2010

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta år 2010 mycket nära 2009 års nivå. Antalet sysselsatta minskade med 10 000 personer och det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar sjönk med 0,5 procentenheter till 67,8 procent. Det fanns dock små skillnader mellan olika åldersgrupper. Det relativa sysselsättningstalet för åldersgrupperna under 55 år sjönk, men sysselsättningen bland över 55-åringar ökade. Det relativa sysselsättningstalet för 55–64-åringar steg med 0,7 procentenheter och till 56,2 procent.

Den senaste ekonomiska recessionen har knappt återspeglats i sysselsättningen bland kvinnor över 55 år. Det relativa sysselsättningstalet för 55–64-åriga kvinnor har förbättrats oavbrutet i 13 års tid. År 1997 var det relativa sysselsättningstalet 33,8 procent, men år 2010 steg det till 56,9 procent.

Den ekonomiska recessionen försämrade sysselsättningen år 2009 bland män över 55 år, men år 2010 förbättrades även det relativa sysselsättningstalet för 55–64-åriga män med en procentenhet till 55,6 procent.

Det relativa sysselsättningstalet åren 2001–2010, 15–64-, 55–64- och 15-24-åringar

Det relativa sysselsättningstalet åren 2001–2010, 15–64-, 55–64- och 15-24-åringar

Tabellbilagorna på finska


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Kirsi Toivonen (09) 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 1.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Tidsserieuppgifter 2001-2010 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/16/tyti_2010_16_2011-11-01_tie_001_sv.html