Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken över FPA-rehabiliteringen ger en helhetsbild av den riksomfattande rehabilitering som administreras av FPA. Där presenteras ur olika synvinklar statistik över rehabiliteringsklienterna, rehabiliteringsåtgärderna, de kostnader som åtgärderna orsakar och rehabiliteringspenningen.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): FPA-rehabilitering [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 23.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kunts/meta_sv.html