Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen

5.3.2021
Twitterissä: @laihokauranne
Kuva: Eeva Anundi

Sertifikaatti luotettavalle tiedolle? Väri- tai qr-koodaukseen perustuva tunnusmerkistö sille, mitkä tiedon laatukriteerit kukin tietoaineisto täyttää? Luotettavan tiedon laatuleima auttaisi tiedon käyttäjää tunnistamaan, että käsillä on tietoa, joka täyttää yhteisesti luodut kriteerit.

Laatuleiman esikuvana on Suomen virallisen tilaston leima, joka takaa, että tietoaineisto on tuotettu riippumattomasti, läpinäkyvästi ja kansainvälisiä suosituksia noudattaen.

Ajatus luotettavan tiedon laatuleimasta nousi esiin Tiedon äärellä ­-podcastissa, jossa keskustelimme Tilastokeskuksen projektipäällikön Essi Kaukosen kanssa tiedon laatukriteereistä ja laadukkaan tiedon mahdollisuuksista.

Tiedon laatukriteereitä on kehitetty Valtiovarainministeriön johtamassa tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa. Hanke ajoittuu mainiosti – elämme digitalisaation murrosta todeksi, ja erilaisen tiedon määrä kasvaa huimaa vauhtia. Juuri nyt on tärkeätä pureksia auki, mitä tiedon laatu meille merkitsee.

Laadukas tieto on tietoyhteiskunnan älykkäiden palveluiden perusta. Parhaimmillaan julkisin varoin tuotettua tietoa pystytään hyödyntämään laajasti datan kiertotaloudessa eri organisaatioiden yhteistyöstä ponnistaen. Tiedolla johtamisessa on valtavat mahdollisuudet kestävälle talouskasvulle. Se viitoittaa resurssiviisaaseen tietoyhteiskuntaan.

Tietotarpeemme muuttuvat koko ajan. Uudessa tilanteessa ja toimintaympäristössä tarvitsemme nopeaa tietoa, ja meidän pitää myös nopeasti pystyä arvioimaan tiedon käyttökelpoisuus. Globalisaation ja digitalisaation myötä olemme siirtyneet monimutkaisempaan maailmaan, jossa olemme keskinäisriippuvaisia monista muista toimijoista. Erilaiset shokit, kuten korona tai ilmastonmuutoksen aiheuttamat kriisit, muuttavat totuttuja lainalaisuuksia.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke on vauhdittanut erinomaisen vuoropuhelun ja yhteistyön kautta uuden politiikkalohkon, tietopolitiikan toimeenpanoa. Tiedon laatukriteerien yhteiskehittäminen osana tätä hanketta on erinomainen esimerkki vuorovaikutteisesta ja innovatiivisesta yhteistyöstä.

Aiemmin tiedon laatukriteereitä on kehitetty eri toimialueilla hyvin tuottajalähtöisesti, ja eri organisaatiot ovat päätyneet samallakin toimialueella erilaisiin tiedon laadun kuvauksen ja hallinnan ratkaisuihin. Nyt tekeillä ovat toimialat ja sektorit selkeästi ylittävät, yhteiset laatukriteerit. Kriteerit auttavat julkisten palveluiden tuottajia, yrityksiä ja kansalaisia hyödyntämään tietoa toiminnassaan ja päätöksenteossa.

Laatukriteereistä apua automatisointiin ja tekoälyn hyödyntämiseen

Tiedon hyödyntämisessä on tietosisällön lisäksi tärkeää ymmärtää hyödynnettävän tiedon laatu. Tiedon laatukriteerit auttavat arvioimaan tiedon luotettavuutta ja soveltuvuutta.

Nyt kehitettävissä laatukriteereissä yhdistyvät sekä perinteisesti tilastojen laatuun liitetyt kriteerit kuten tarkkuus, ajantasaisuus, johdonmukaisuus ja kattavuus sekä enemmän semanttiset kriteerit kuten ymmärrettävyys, suositusten mukaisuus ja oikeellisuus. Lisäksi avoimeen dataan liittyvät kriteerit jäljitettävyys, koneluettavuus ja oikea-aikaisuus tuovat tähän aikaan osuvan lisän vaatimuksille. 

Laatukriteereistä ajantasaisuus ja tarkkuus kilpailevat toistensa kanssa. Mitä pidempään tietoa käsitellään, sitä enemmän kärsii ajantasaisuus. Mutta jos tiedot ovat johdonmukaisesti tuettuja, koneluettavia ja suositusten mukaisia, tiedon tarkistuksia voidaan automatisoida koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen. Tämä nopeuttaa ja tehostaa merkittävästi tiedon tuotantoa.

Tiedon laatukriteerien tavoitteena on hyödyttää yrityksiä, kansalaisia ja koko yhteiskuntaa ja mahdollistaa älykkäiden palveluiden tuottaminen veronmaksajan näkökulmasta tehokkaasti. Kriteerit tukevat tiedon käyttäjiä tiedon lukutaidossa ja auttavat jäsentämään, mistä näkökulmista hyödynnettävää tietoa voi arvioida.

Yhdeksi kansalaistaidoksemme on noussut tiedon eettinen ja tietoturvallinen hyödyntäminen tiedon ja tietopalveluiden tuottajina ja käyttäjinä. Tietoturvalliset palvelut ovat myös kilpailutekijä tietoyhteiskunnassa.

Meillä Suomessa organisaatioiden välisessä yhteistyössä on valtavasti voimaa, ja tätä yhteistyötä tulisi edelleen vahvistaa. Organisaatioiden välinen tiivis yhteistyö ja tiedon jakaminen luovat pohjan tietovarantojen hyödyntämiselle yli totuttujen rajojen.

Haasteenamme on muodostaa yhteinen ymmärrys, miten rakennamme eettisesti ja tietoturvallisesti tietojen alustatalouden, jossa voimme yli organisaatiorajojen tuottaa parempia tietoekosysteemin palveluita. 

Laadukkaan tiedon leima tukisi meitä tietoyhteiskunnan rakentamisessa ja sen palvelumuotoilussa. Laadukas tieto jättää useita digitaalisia jalanjälkiä, kun sitä hyödynnetään eri tarkoituksiin.

Laadukas tieto on kuin design-tuote: se on kestävää, monikäyttöistä ja ajassa merkityksensä säilyttävää. Suomalainen design on tunnettua maailmalla. Hyvistä toimintamalleistamme ja sinnikkäästä yhteistyöstä tietopolitiikan toimeenpanossa voi kasvaa myös seuraavia suomalaisia vientituotteita.

 

Kirjoittaja on ylijohtaja Tilastokeskuksen tieto- ja tilastopalvelut -palvelualueella.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
3.5.2024
Karen Asplund, Teemu Koskiniemi, Mirjami Rajala, Timo Ristimäki, Elina Somervuori

Tilastokeskus vastaa julkisyhteisöjen velkaa koskevien tietojen tuottamisesta, sisällöstä ja raportoinnista Eurostatille. Tulkintoja ohjaa EU-lainsäädäntö ja komission valvontaprosessi. Tuotamme tilastotietoa säädösten mukaisesti riippumatta siitä, näyttävätkö Suomea koskevat velkaluvut hyviltä tai huonoilta.

Blogi
16.2.2024
Markus Sovala

Suomen tilastojärjestelmä ylsi ykkössijalle 186 valtiota kattaneessa vertailussa. Tilastokeskuksen pääjohtaja löytää kolme perustetta Suomen menestykselle Maailmanpankin arviossa.

tk-icons