Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Abujan anti: Luonnonvarojen lisäksi tarvitaan luottamusta

14.3.2024
Twitterissä: @MetsaMaija

Nnamdi Azikiwe International Airport in Abuja. Eletään helmikuun kuivaa kautta; näkyvyys on huonon ilmanlaadun vuoksi heikko. Piskuisella lentoasemalla on vastassa järeästi aseistettuja vartijoita. Auton alaosa tarkistetaan hotellin portilla. 

Kuljettajamme pitää silmällä, kun liikumme päiväsaikaan ulkona. Ostoskeskuksen ovella kurkistetaan laukkuihin, mutta asiakkaat ovat harvassa.

Olemme konsultointimatkalla Nigerian pääkaupungissa Abujassa. Kanssani matkassa on kolme Tilastokeskuksen asiantuntijaa. 

Abuja sijaitsee maantieteellisesti keskellä Nigeriaa, vajaat 500 kilometriä Lagosista koilliseen. Suotuisan sijaintinsa vuoksi se valikoitui maan uudeksi pääkaupungiksi Lagosin kasvettua hallitsemattomasti

Asukkaita Afrikan väkirikkaimmassa maassa arvioidaan olevan jo lähemmäs 230 miljoonaa. Abujan seudulla pääkaupunkiterritoriossa heistä asuu vain muutama miljoona.

Varsinainen matkakohteemme Abujassa on Nigerian kansallinen tilastotoimisto National Bureau of Statistics. Talo sijaitsee liikekeskustassa melko lähellä kansallista moskeijaa

Tilastokeskuksen väkeä Abujan tilastotalon edustalla helmikuussa 2024. Taloon kuljetaan vartioidun portin läpi. Kuvassa vasemmalta oikealle: Pasi Piela, Jukka Hoffrén, Maija Metsä ja Leena Storgårds.
Tilastokeskuksen väkeä Abujan tilastotalon edustalla helmikuussa 2024. Taloon kuljetaan vartioidun portin läpi. Vasemmalta oikealle: Pasi Piela, Jukka Hoffrén, Maija Metsä ja Leena Storgårds. Kuva: Bona Nwosu

Tehtävämme on osa laajempaa EU:n tilastoviraston Eurostatin yleisafrikkalaista tilasto-ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tukea Afrikan integraatioprosessia vahvistamalla Afrikan tilastojärjestelmää sekä varmistaa laadukkaiden tilastotietojen käyttö integraatiota koskevassa päätöksenteossa ja politiikan seurannassa. 

Nigerian tilastotoimiston kanssa tehtävä yhteistyö on osa yhteiskuntatilastoihin keskittyvää hanketta. Helmikuinen missio on järjestyksessä toinen, ensimmäinen toteutettiin syyskuussa 2023. 

Helmikuussa agendalla ovat mm. hallinnolliset aineistot, vaihtoehtoiset tietolähteet, tietopohjainen päätöksenteko ja SDG (Sustainable development goals) -indikaattorit. Syyskuussa keskityimme tilastotiedon viestintään ja jakeluun.

Käytännössä kerromme osallistujille omassa työssämme – eli Tilastokeskuksen toiminnassa ja tilastotuotannossa – hyviksi todetuista käytännöistä. Aiheet on valittu ennalta vastaamaan paikallisten tarpeita (niistä tarkemmin jutun lopussa). 

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan ratkaisuja esille nouseviin kysymyksiin. Lisäksi tarjoamme koulutusta toivotuista aiheista. 

Vastaanotto on molemmilla kerroilla lämmin ja innostunut; osallistujat ovat motivoituneita ja tuovat keskustelussa esiin kehittämisen kannalta keskeisiä näkökulmia. Missioiden päätteeksi saamme palautteen ja kuulemme toiveet jatkoa varten. Paikallisten välittömyydestä ja ystävällisyydestä piirtyy hyvä muisto.

Abuja on suunniteltu pääkaupungiksi ja rakennettu maan hallintoa varten. Näkymä tilastotalon katolta.
Abuja on suunniteltu pääkaupungiksi ja rakennettu maan hallintoa varten. Kuvassa näkymä tilastotalon katolta, tilastojen avulla talo koettaa kuvata Nigerian näkymiä laajemminkin. Kuva: Jukka Hoffrén
 

Matkan jälkeen olen vielä yhteydessä Nigerian tilastoviraston viestintäpäällikköön. Lähetän hänelle lupaamiani tietoja ja samalla mietin maan kehitysnäkymiä. Jututan myös kollegoitani. 

Nigeria on maailman kuudenneksi suurin öljyntuottaja; valtaosa maan vientituloista saadaan öljystä ja kaasusta. Öljyvaroistaan huolimatta maa kuuluu maailman 20 köyhimmän maan joukkoon. Nigerian tilastoviraston mukaan 63 prosenttia väestöstä – miltei 133 miljoonaa nigerialaista kärsi moniulotteisesta köyhyydestä vuonna 2022. 

Missä määrin Nigeria on kärsinyt niin sanotusta resurssikirouksesta? 

Käsitteellä viitataan kehitykseen, jossa merkittävä luonnonvara tuo väestölle laaja-alaisen vaurauden ja vakauden sijaan korruptiota ja köyhyyttä. Resurssikirouksesta puhuttaessa merkittävimpänä yksittäisenä esteenä laaja-alaiselle taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle nähdään korruptio. Pitkälti sen vuoksi luottamus demokratiaan ja hallintoon on ollut vähäistä.  

Lisäksi Nigerian kehitystä ovat mutkistaneet lukuisien eri heimojen ja väestöryhmien väliset kiistat sekä uskontojen väliset ristiriidat. Nykyisin enemmistö pohjoisen asukkaista on muslimeja ja kristityt ovat valtaväestönä Etelä-Nigeriassa. 

Puolet nigerialaisista on alle 18-vuotiaita. Vuonna 2022 nigerialaisille nuorille suunnatussa kyselyssä vain viisi prosenttia heistä arveli, että maan kehitys kulkee hyvään suuntaan. 

Opintonsa jo päättänyt kuljettajamme Abujassa ei ollut erityisen toiveikas. On käynyt selväksi, että köyhyyden ruokkima väkivaltainen rikollisuus on lisääntynyt kaikkialla.

Myönteinen kehityssuunta edellyttäisi hallinnolta tiukkaa irtisanoutumista korruptiosta. Tarvittaisiin kipeästi toimia: työpaikkoja ja kouluun pääsyä ympäri maan, ravintoa ja puhdasta vettä, terveydenhoitoa, naisten aseman parantamista, riittävää infrastruktuuria, talouden monipuolistamista, päästöjä vähentäviä innovaatioita

Tarvitaan luottamusta, jota Suomessa on – ainakin aiemmin – ollut. Luottamusta voidaan rakentaa läpinäkyvällä tietopohjaisella päätöksenteolla. Siinä laadukkailla tilastoilla ja niiden ymmärrettävällä viestinnällä on keskeinen rooli.  

Kirjoittaja on Tieto&trendit -lehden toimittaja.

Helmikuussa Abujan missiolle osallistuivat kirjoittajan lisäksi Jukka Hoffrén, Pasi Piela ja Leena Storgårds. Syyskuussa paikan päällä olivat Kim Huuhko ja Tuomas Lehto sekä konsultointia Tilastokeskuksessa koordinoiva Marika Pohjola. 

 

Konsultoinnissa mukana useita maita Abujassa laaja kattaus aiheita 

Tilastokeskuksen yhteistyö Nigerian tilastoviraston kanssa kuuluu toiseen EU:n rahoittamaan yleisafrikkalaiseen tilasto-ohjelmaan. Ohjelmassa on käynnissä kaksi projektia: toinen keskittyy yhteiskuntatilastoihin (SOCSTAF) ja toinen taloustilastoihin (ECOBUSAF). Tilastokeskus on mukana molemmissa. 

Abujan missiot ovat osa yhteiskuntatilastoja koskevaa projektia, jota koordinoi Tanskan tilastovirasto. Tanskan ja Suomen lisäksi siihen osallistuvat sisarorganisaatiot Ranskassa, Puolassa ja Espanjassa. Afrikasta mukana ovat Nigerian lisäksi mm. Etelä-Afrikka, Ruanda ja Tunisia.

Tilastokeskuksen asiantuntijoiden aiheet Nigerian tilastovirastossa: 

  • Hallinnolliset tietoaineistot 
  • Vaihtoehtoiset tietolähteet kuten mobiilidata ja big data 
  • Paikkatieto
  • Kokeelliset tilastot  
  • Tietoaineistojen yhteensopivuus
  • Tietopohjainen päätöksenteko ja sidosryhmäyhteistyö 
  • SDG-indikaattoritiedon raportointi 
  • Asiakaskyselyt ja -palaute 
  • Tilastojen lukutaito 
  • Tilastotiedon jakelu ja viestintä (ml. someviestintä, mediayhteistyö) 
  • Tilastografiikka ja tilastotiedon visualisointi 
  • Printti- ja verkkojulkaisut, tilastoista raportointi ja kirjoittaminen 
 
Suomen Abujan suurlähettiläs Leena Pylvänäinen ja Nigerian tilastotoimiston (NBS) pääjohtaja Prince Adeyemi Adeniran (eturivissä toinen ja kolmas vasemmalta) avasivat mission syyskuussa 2023. Kuvassa osallistujia sekä Tilastokeskuksen Tuomas Lehto, Kim Huuhko (toinen rivi, neljäs ja viides oikealta), Marika Pohjola ja Maija Metsä (eturivi, toinen ja ensimmäinen oikealta) sekä Adeliina Suihko Abujan lähetystöstä (eturivi, kolmas oikealta). Kuva: NBS

Nigeria lyhyesti

  • Nigerian liittotasavalta eli Nigeria itsenäistyi vuonna 1960.
  • Kielet: Englanti (virallinen), hausa, yoruba, igbo sekä aluettaiset kielet
  • YK:n tuorein arvio väkiluvusta miltei 230 miljoonaa. Afrikan runsasväkisin ja maailman kuudenneksi runsasväkisin.
  • Elinajanodote vuonna 2024: 54 vuotta – alhaisimpia maailmassa
  • Bkt: 477,4 mrd USD – henkeä kohti 2 184 USD (2022)
  • Valuutta: Nigerian naira
  • Kasvupotentiaalia nousta yhdeksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa.
  • Maiden välinen investointisuojasopimus ollut voimassa vuodesta 2007.
  • Kauppaa pyritään edistämään erityisesti hyödyntämällä nigerialaisia innovaatiohautomoita.
  • Abujan suurlähetystö on Suomen ainoa edustusto Länsi-Afrikassa.
  • Painopisteet kaupallisten ja poliittisten suhteiden edistämisessä sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunnassa. Maiden välisiä suhteita pidetään erinomaisina.
  • Lähteet: Suomen YK-liiton tietokanta ja Suurlähetystö, Abuja

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
3.5.2024
Karen Asplund, Teemu Koskiniemi, Mirjami Rajala, Timo Ristimäki, Elina Somervuori

Tilastokeskus vastaa julkisyhteisöjen velkaa koskevien tietojen tuottamisesta, sisällöstä ja raportoinnista Eurostatille. Tulkintoja ohjaa EU-lainsäädäntö ja komission valvontaprosessi. Tuotamme tilastotietoa säädösten mukaisesti riippumatta siitä, näyttävätkö Suomea koskevat velkaluvut hyviltä tai huonoilta.

Blogi
16.2.2024
Markus Sovala

Suomen tilastojärjestelmä ylsi ykkössijalle 186 valtiota kattaneessa vertailussa. Tilastokeskuksen pääjohtaja löytää kolme perustetta Suomen menestykselle Maailmanpankin arviossa.

Blogi
12.1.2023
Markus Sovala

Suomessa on laadukkaat rekisterit. Niistä saatavaa tietoa yhdistelemällä syntyy tieto­varallisuus, joka on Suomen kilpailu­etu. Sitä hyödyntämällä teemme parempia päätöksiä tulevaisuudessa.  

Blogi
28.4.2021
Hannele Orjala

Lapsia koskevaa tietoa on paljon, mutta usein koetaan, että se on sirpaleista ja hajallaan. Tätä puutetta Tilastokeskus paikkaa tuottamalla laajan Tieto&trendit -artikkelisarjan lasten maailmaa avaavista tilastotiedoista. Lapset Suomessa -artikkelisarja nostaa esille yhteiskunnallisesti merkittävän aiheen tuottamalla vuoden ajan analyysia lasten elinoloista noin 30 artikkelin välityksellä.

tk-icons