Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Avoin data – harrastetoiminnasta julkiseksi palveluksi

17.8.2021
Twitterissä: @LindholmMikko
Kuva: Eeva Anundi

Data on uusi öljy, sanotaan. Se ei tarkoita vain sitä, että data on arvokasta ja sen omistajuudesta taistellaan. Data on myös yhteiskunnan käyttövoima ja voitelija. Kaikki toiminta yhteiskunnassa kuluttaa ja tuottaa dataa, ja kaikenlaista toimintaa voidaan myös sujuvoittaa datan avulla.

Esimerkiksi verkkokauppaostoksessa käytetään kauppiaan tuoteluetteloa ja ostajan käyttäjäprofiilia sekä tuotetaan uutta ostotapahtumatietoa. Tilaamista voidaan sujuvoittaa vaikkapa tunnistamalla asiakkaan sijainti ja listaamalla lähellä olevat toimituspisteet. Logistiikkaakin optimoidaan datalla. 

Dataan perustuvat toimintamallit ovat jo niin yleisiä, että yhteiskuntamme ei toimi enää ilman jatkuvia datavirtoja. Ja vauhti vain kiihtyy. Tiedolla johtamisen filosofia on sisäistetty niin yritysten kuin julkishallinnonkin johdossa. Päätöksentekijät kaipaavat yhä enemmän dataa, yhä useammista aihealueista ja yhä nopeammalla syklillä. Dataa tuottavat organisaatiot, kuten Tilastokeskus, ovat helisemässä uusien vaatimusten paineissa. Maailma vaatii polttoainetta, muuten pyörät pysähtyvät. 

Kun aloittelin työuraani ohjelmistokehittäjänä 198090-lukujen vaihteessa, työtäni rajoitti käyttökelpoisen datan puute. Tein kartta- ja tilastografiikkasovelluksia, mutta oli erittäin vaikeaa löytää käyttökelpoista dataa edes testaustarkoituksiin. Kaikki tieto oli suljetuissa järjestelmissä, eksoottisissa tiedostomuodoissa. Jos jotain oli saatavilla, se oli hyvin kallista. Digitaalinen talous kehittyi kovin hitaasti. 

Nykyisin tilanne on parempi. Lähes kaikki julkishallinnon organisaatiot julkaisevat avointa dataa sivuillaan. Kansainväliset organisaatiot, kuten OECD tai Maailmanpankki, tarjoavat paljon dataa. Myös useat kaupalliset toimijat, kuten pörssit, tuovat tapahtumadataa saataville API-rajapinnan kautta. Monelle yritykselle data on kuitenkin kriittinen kilpailutekijä, joten ne eivät edelleenkään ole halukkaita julkaisemaan dataansa muille.  

Lisääntynyt datan määrä tuo uusia haasteita. Yksi merkittävä ongelma avoimesti saatavilla olevissa datoissa on niiden yhteensopivuus. Jokainen toimija julkaisee dataa omista lähtökohdistaan ja itselleen sopivilla käytännöillä. Näin ollen tietojoukkojen kattavuus, tietomallien yhteensopivuus sekä ajallinen tai aggregointitason yhteensopivuus voivat olla heikkoja.

Tiedostoformaattiongelmista on onneksi jo enimmäkseen päästy. Jonkinlaista kehikkoa tai kokonaisarkkitehtuuria kuitenkin kaivattaisiin, jotta dataa yhdistelevät palvelut voivat järkevästi toimia.  

Datatalouden toimijoiden uskottavuus edellyttää myös datalähteiden julkistamista. Tarvitaan avoimesti tietoa siitä, mitä datajoukkoa käytetään, kuka datan on tuottanut, ja koska se on ladattu tai luettu rajapinnasta. Erityisen tärkeää tämä on siinä vaiheessa, kun aletaan yhdistelemään datoja eri tiedontuottajilta. Käytetyn tiedon laatu ja luotettavuus on kyettävä osoittamaan selkeästi ja siten, että kuka tahansa kuluttaja sen ymmärtää. Lopputulos voi olla vain niin hyvä kuin huonoin käytetty data.

Haasteista huolimatta avoimen datan palveluista on muotoutumassa vähitellen uutta digitaalista julkista infrastruktuuria valmiiden asiointi- ja tiedotuspalveluiden rinnalle. Mitä enemmän ja parempilaatuista dataa on saatavilla, sitä parempia palveluita niiden varaan voidaan rakentaa.

Olemme vasta kehityksen alkutaipaleella, mutta esimerkiksi Sovellukset - avoindata.fi sivusto tarjoaa jo esimerkkejä siitä, mikä on mahdollista. Avoimen datan potentiaalia uuden digitalouden käyttövoimana ja mahdollistajana on kuitenkin vielä paljolti hyödyntämättä. Tulevaisuudessa datapalveluiden on oltava entistä ammattimaisempia, ja niiden tulee nousta virastojen ja laitosten muiden toimintojen rinnalle olennaiseksi osaksi toimintaa. 

 

Kirjoittaja työskentelee Kehittäminen ja digitalisaatio -palvelualueen ylijohtajana Tilastokeskuksessa. Hän käsittelee blogisarjassaan datan olemusta ja merkitystä nyky-yhteiskunnassa.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
13.5.2024
Mika Lassander

Viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteinen ”Yrityksen digitalous” -hanke edellyttää keskitettyä tiedonvälityksen mallia. Ratkaisu on kustannustehokas sekä viranomaisille että yrityksille, sillä yritys toimittaa tiedon viranomaiselle vain kerran. Yritysten taloustietojen saaminen digitaalisessa ja rakenteisessa muodossa tehostaisi tilastotuotantoa ja parantaisi tilastojen tarkkuutta.

Blogi
16.2.2024
Markus Sovala

Suomen tilastojärjestelmä ylsi ykkössijalle 186 valtiota kattaneessa vertailussa. Tilastokeskuksen pääjohtaja löytää kolme perustetta Suomen menestykselle Maailmanpankin arviossa.

Blogi
2.2.2024
Henri Lukkarinen, Eljas Tuomaala

Eri maiden digitalouksia voidaan vertailla kokeellisten tilastojen pohjalta. Kuinka iso osuus digitaalisilla alustoilla, verkko­kaupalla ja muilla digitaalisen talouden toimialoilla on koko kansan­taloudessa?  

Blogi
11.1.2024
Pertti Taskinen

Se, että työssä vaaditaan erilaisia taitoja ja että niitä on kehitettävä, ei ole uutisaihe. Iso uutinen ei ole myöskään ollut Euroopan osaamisen teemavuosi 2023. Tämä blogi toivottavasti viitoittaa kuitenkin osaamisen teemassa eteenpäin. 

Artikkeli
25.10.2023
Henri Lukkarinen, Eljas Tuomaala

Suomen digitaalitalouden osuus arvonlisäyksestä on reilut seitsemän prosenttia. Suomessa on korostunut etenkin digitaalisten palveluiden tuotanto, kertovat ensimmäiset kattavat laskelmat digitaalisesta taloudestamme. Laskelmat ovat vielä luonteeltaan kokeellisia.

tk-icons