Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

59 artikkelia, 48 blogia – mobiili ja saavutettavuus edellä

16.1.2019
Twitterissä: @MetsaMaija
Kuva: Shutterstock

Kuulinko oikein?  

– ”Kyllä, julkaisimme viime vuonna kaikkiaan 108 juttua. Aiheina kulutusta, tuloja, varallisuutta, taloutta, työllisyyttä, varainsiirtoveroja, hintoja, syntyvyyttä, koulutusta, tutkimusta, asumista ja rakentamista, kestävää kehitystä, matkailua, rikollisuutta, takseja, kirjastoja, alustatyötä…Kirjoittajia oli 84. Ei hassumpi saldo”, täsmentää toimittajakollega.

Luovuimme vuoden 2017 päätteeksi printtilehdestä, ja Tilastokeskuksen artikkelijulkaiseminen siirtyi vuoden 2018 alussa yksinomaan verkkoon. Siksi juttujen määrä, ja etenkin sisältö, kiinnostavat.

Viime toukokuussa avasimme nykyisen Tieto&trendit-sivuston. Lähtökohtina olivat mobiili edellä kehitetyt ratkaisut, hyvä käyttäjäkokemus, selkeys, sisällön monipuolisuus ja ymmärrettävyys. Olimme hioneet uuden sivuston julkaisukonseptia printtilukijoita kuullen, näin syntyi myös idea kerran kuussa sähköpostitse lähetettävästä juttukoosteesta.

Verkkojulkaisemiseen siirtymisen rinnalle tärkeimmäksi muutokseksi nousi saavutettavuus: uuden sivuston tekniset ja visuaaliset ratkaisut toteutettiin alusta alkaen vastaamaan saavutettavuusvaatimuksia. Tämän merkiksi sivustolle myönnettiin elokuussa 2018 Saavutettavuus huomioitu -leima.

Saavutettavuus merkitsee ennen muuta tasavertaisuutta.

Se koostuu kolmesta peruspilarista: teknisestä saavutettavuudesta, sisältöjen ymmärrettävyydestä ja palvelun helppokäyttöisyydestä. Digitaalisten palvelujen tulee olla kaikkien asiakkaiden käytettävissä ilman, että jokin vamma tai erityispiirre sitä estäisi. Näin kiteyttää Kielikellon artikkelissaan Virpi Jylhä, joka työskentelee Näkövammaisten liitossa saavutettavuuden asiantuntijana.

Teknisen saavutettavuuden ansiosta verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla, verkkopalvelu on siis koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen. Sisällön on vuorostaan oltava ymmärrettävää, helposti omaksuttavaa ja käytettävää.  – Helpommin sanottu kuin tehty.

Toimituksessa pähkäilemme esimerkiksi tilastokäsitteiden yleistajuista ja helposti omaksuttavaa ilmaisua tai vaikkapa keskeisten tilastometodiuudistusten ymmärrettävyyttä lähes joka jutun kohdalla.

Jutuissamme on myös runsaasti tilastokuvioita. Kehitämme niitä parhaillaan entistä saavutettavimmiksi, ja työ taulukoiden osalta jatkuu. Myös sivuston jatkokehityksessä pyrimme huomioimaan saavutettavuuden.

Saavutettavuus hyödyttää lopulta kaikkia. Se edistää paitsi tilastojen tasavertaista käyttöä kansalaisten arjessa, myös taatusti helpottaa tilastotiedon hyödyntämistä tutkimuksessa ja poliittisessa päätöksenteossa.

Selkeillä, helppokäyttöisillä ja ymmärrettävillä verkkopalveluilla on tapana houkutella toistamiseenkin puoleensa.

Kirjoittaja on Tieto&trendit-sivuston toimittaja.

Oletko havainnut sivustollamme saavutettavuutta haitanneita seikkoja? Tai oletko pannut merkille saavutettavuuden kannalta erityisen onnistuneita sisältöjä? Kerro huomiosi, parannusehdotuksesi tai muu palautteesi kommenteissa.

Printtilehtien -  Tietoaika, Hyvinvointikatsaus, Economic Trends ja Tieto&trendit sekä Tieto&trendit – talous- ja hyvinvointikatsaus – sähköiset arkistot löytyvät nyt koottuna Tilastokeskuksen Julkaisut-sivulta. Arkistoitu sisältö tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
13.5.2024
Mika Lassander

Viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteinen ”Yrityksen digitalous” -hanke edellyttää keskitettyä tiedonvälityksen mallia. Ratkaisu on kustannustehokas sekä viranomaisille että yrityksille, sillä yritys toimittaa tiedon viranomaiselle vain kerran. Yritysten taloustietojen saaminen digitaalisessa ja rakenteisessa muodossa tehostaisi tilastotuotantoa ja parantaisi tilastojen tarkkuutta.

Blogi
2.2.2024
Henri Lukkarinen, Eljas Tuomaala

Eri maiden digitalouksia voidaan vertailla kokeellisten tilastojen pohjalta. Kuinka iso osuus digitaalisilla alustoilla, verkko­kaupalla ja muilla digitaalisen talouden toimialoilla on koko kansan­taloudessa?  

Blogi
11.1.2024
Pertti Taskinen

Se, että työssä vaaditaan erilaisia taitoja ja että niitä on kehitettävä, ei ole uutisaihe. Iso uutinen ei ole myöskään ollut Euroopan osaamisen teemavuosi 2023. Tämä blogi toivottavasti viitoittaa kuitenkin osaamisen teemassa eteenpäin. 

Artikkeli
25.10.2023
Henri Lukkarinen, Eljas Tuomaala

Suomen digitaalitalouden osuus arvonlisäyksestä on reilut seitsemän prosenttia. Suomessa on korostunut etenkin digitaalisten palveluiden tuotanto, kertovat ensimmäiset kattavat laskelmat digitaalisesta taloudestamme. Laskelmat ovat vielä luonteeltaan kokeellisia.

Blogi
23.3.2022
Tuomas Rothovius

YK:n uusi suositus kansantalouden tilinpito­järjestelmäksi valmistuu vuosikymmenen puolivälissä. Tavoitteena on kuvata paremmin yhteiskuntia muuttavia ilmiöitä kuten hyvinvointi ja kestävä kehitys, globalisaatio, digitalisaatio ja sen yhteydessä esimerkiksi krypto-varojen käsittely.

Blogi
29.9.2021
Mikko Lindholm

Alamme Suomessa lähestyä kriittistä pistettä, jossa datataloudesta tulee oikeasti merkittävää liiketoimintaa. Mikä sitten tekee menestyvän datapalvelun? Datamenestyjät -kilpailutöissä nousee esiin ainakin kaksi ominaisuutta: visualisointi ja oikeanlainen kysymyksen asettelu. 

tk-icons