Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Matkailutilasto avartaa: Välimeri houkuttaa aina vaan

18.1.2019
Twitterissä: @JaanaHuhta, @nurmi_ossi

Suomalaisten matkat -tilasto on kuvannut matkustamistamme vuodesta 1991 asti, ja vuodesta 1995 EU-direktiivin mukaisesti yhtenäisesti kaikissa EU-maissa.

Matkailu on mukavaa ja kiinnostavaa. Matkamessut, matkablogit ja matkailun uudenlaiset trendit näkyvät jatkuvasti lööpeissä, sosiaalisessa mediassa ja uutisissa.

Tilastokeskuksessa tilastoidaan sekä kotimaan- että ulkomaan­matkailua. Jokainen EU-maa tilastoi omassa maassaan vakituisesti asuvien matkailua. Oheisessa kuviossa näkyy, kuinka suomalaisten ulkomaan­matkailu on kehittynyt vuodesta 2012.

Kuvio 1. Suomalaisten ulkomaanmatkat alueittain (2012 = 100)
Kuvio 1. Suomalaisten ulkomaanmatkat alueittain (2012 = 100). Lähde: Tilastokeskus, suomalaisten matkailu -tutkimus
Lähde: Tilastokeskus, suomalaisten matkat

Suomalaiset matkaavat paljon lähelle, ja kasvu on suuntautunut paljolti sinne, minne on sujuvat lentoyhteydet. Lisää tilastoja suomalaisten matkailusta löytyy täältä.

Aiemmin tietoja matkoista on kerätty puhelin­haastatteluilla. Otokseen valikoituneilta on kysytty heidän tekemistään työ- ja vapaa-ajan­matkoista. Kiinnostuksen kohteina ovat muun muassa matkakohteet, käytetyt kustannukset sekä matkojen eri tarkoitukset.

Suomalaisten matkailukyselyä on uudistettu vuoden 2019 alusta. Vastaamaan pääsee myös verkossa - vaikka heti matkan jälkeen kännykällä. Tietojen antaminen on nopeaa ja helppoa. Nyt kysytään tietoja myös kotimaan päivämatkoista.

Jos pääset matkailukyselyn otokseen mukaan, niin vastaathan! Jokainen otokseen valikoitunut edustaa yli tuhatta muuta henkilöä. Olennaista on, että kyselyyn vastaavat nekin, jotka eivät kolmen kuukauden tutkimus­ajankohtana matkustaneet lainkaan.

On tärkeää, että matkailusta saadaan luotettavaa tietoa, sillä matkailun merkitys kansan­taloudelle on huomattava. Vuositasolla suomalaiset käyttävät kotimaan­matkailuun yli 10 miljardia euroa ja ulkomaan­matkailuun yli 5 miljardia euroa.

Katso lyhyt video, jossa otokseen päässyt ihmettelee ja täyttää matkailu­kyselyä.

Jaana Huhta työskentelee tiedonkeruulomakkeiden suunnittelun ja testauksen parissa, Ossi Nurmi on matkailutilastojen tiiminvetäjä Tilastokeskuksessa.

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
20.8.2021
Helmi Andersson

Tänä vuonna juhlitaan Ahvenanmaan itsehallinnon sataa vuotta. Sekä suurvaltapolitiikka että maantieteellinen sijainti keskellä merta ovat aikojen saatossa muovanneet ahvenanmaalaista yhteiskuntaa.

Artikkeli
29.6.2021
Ossi Nurmi

Kansainvälisten alustojen kautta majoitusvarauksia tekevät enimmäkseen ulkomaiset matkailijat. Suurin ulkomaisten osuus oli Helsingissä, 83 prosenttia yöpymisistä. Lähes joka neljäs alustojen kautta varatuista ulkomaisista yöpymisistä kirjattiin venäläisille, kertovat Eurostatin ensimmäistä kertaa julkaisemat tiedot alustojen kautta tehdyistä varauksista.

tk-icons