Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Eikö tän voisi kysyä yksinkertaisemmin? – Vaikuta kysymyksiin Signaalissa

11.10.2018
Twitterissä: @JaanaHuhta

Tyhmä kysymys! Kuka näitä kyselyjä oikein laatii? Eikö tän voisi kysyä yksinkertaisemminkin!

Oletko ajatellut joskus näin, kun vastasit kyselyihin? Ehkä kysymyksissä oli kummallisia käsitteitä tai vastausvaihtoehdoista yksikään ei sopinut elämäntilanteeseesi.

Tilastokeskuksen laatimia virallisia tilastoja tehdään tilastojen käyttäjille: päättäjille, suunnittelijoille, opiskelijoille, medialle, tavallisille kansalaisille. Tavoitteena ovat käyttäjiä hyvin palvelevat ja mahdollisimman laadukkaat tilastot.

Suuri osa tilastoista laaditaan eri rekisterien tiedoista. On kuitenkin useita ilmiöalueita, joista ei löydy rekistereitä tai muitakaan tietolähteitä, vaan tiedot pitää kysyä otokseen valitulta ja yleistää tilastollisilla menetelmillä koskemaan suurempaa joukkoa. Mistään rekisteristä ei esimerkiksi löydy tietoa ihmisten käsityksestä omien tulojensa riittävyydestä tai tietoa piilotyöttömyydestä. (Katso aiheesta aikaisempi artikkeli ”Sitä saa miten kysyy”.)

Tilastokeskus lähestyy vuosittain noin 150 000 henkilöä ja 140 000 yritystä tilastokyselyllä. Kyselylomakkeiden suunnittelu on monivaiheinen prosessi, ja vuosien saatossa useat vapaaehtoiset ovat osallistuneet kysymysten ja lomakkeiden testaamiseen.

Kyselyihimme voi vastata yhä useammin verkossa, ja netti on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia myös lomakkeiden testaamiseen ja kehittämiseen.

Kesän 2018 alussa Tilastokeskus lanseerasi Signaali -palveluntestaajat-ryhmän. Signaaliin voivat liittyä kaikki täysi-ikäiset testaamisesta kiinnostuneet. Signaalilaisille lähetetään muutaman kerran vuodessa kutsu testaamaan joko yksittäisiä lomakkeen kysymyksiä, kokonaisia lomakkeita tai Tilastokeskuksen verkkopalveluja.

Testauksiin osallistutaan pääosin verkossa, mutta joskus tarvitsemme testaajia myös paikan päälle Tilastokeskukseen.

Miksi ihmeessä laittaisin aikaani kysymysten testaukseen?

  • Koska sinulla on arvokasta näkemystä, osaamista ja tietoa niistä ilmiöistä, joista kysymme. Tilastoja tekevät pyörittelevät samoja käsitteitä päivästä toiseen – heille ne ovat selkeitä. Tavoitteena on, että eri elämätilanteissa elävät, erilaista työtä tekevät ja eri-ikäiset ihmiset ymmärtäisivät käsitteet ja kysymykset mahdollisimman samalla tavalla.
  • Koska näin lisäämme ja mahdollistamme Tilastokeskuksessa asiakaslähtöisyyttä ja vuoropuhelua tilastojen käyttäjien kanssa.
  • Koska testaamalla pääset vaikuttamaan siihen, että Tilastokeskuksen kyselyiden vastaamiskokemus paranee. Annat arvokkaan panoksesi tilastojen laadun parantamiseksi. Toimit kaikkien tilastojen käyttäjien hyödyksi.
  • Koska Tilastokeskuksessa paikan päällä järjestettävissä testauksissa, esimerkiksi lomaketestauksissa tai verkkopalvelujen käytettävyystestauksissa, annamme yleensä vaivan palkaksi joko lahjakortin tai muun pienen lahjan.
  • Koska osallistumalla pääset kurkistamaan tilastojen laatimisen maailmaan jo suunnitteluvaiheessa. Voit käyttää kokemustasi oppimiseen ja mahdollisesti hyödyksi omassa opiskelussasi tai työssäsi.
  • Koska testaaminen on mukavaa! Aiemmin lomaketestaukseen osallistuneet ovat kertoneet testaamisen olleen antoisaa ja hyödyllistä. Kysyttävät ilmiöt ovat olleet mielenkiintoisia ja koskettaneet osallistujien omaa arkea.

Tule mukaan Signaaliin!

Liity Signaaliin täyttämällä tämä lomake. Testauksiin osallistuminen on aina täysin vapaaehtoista, emmekä lähettele muistutuksia tai muuta spämmiä. Signaalista poisjättäytyminen hoituu lähettämällä viesti osoitteeseen signaali@stat.fi

Kiitos kaikille testauksiin osallistuneille sekä nykyisille ja tuleville Signaali-testaajille! Jokaisen vapaaehtoisen panos lomakkeiden ja palveluiden kehittämiseen on arvokas.

Tutustu Signaalin verkkosivuihin

Kirjoittaja työskentelee Tilastokeskuksessa tiedonkeruulomakkeiden suunnittelun ja testauksen parissa.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
18.1.2019
Jaana Huhta, Ossi Nurmi

Tiesitkö, että suomalaiset tekivät vuonna 2017 yli 30 miljoonaa yöpymisen sisältävää kotimaan­matkaa, joista 20 miljoonaa oli mökki- ja sukulointi­reissuja? Tai että 10 miljoonasta ulkomaan­matkasta noin joka toinen kohdistui naapurimaahan?

Artikkeli
8.12.2017
Jaana Huhta, Merja Kallio-Peltoniemi

Useat tilastot laaditaan esittämällä kysymyksiä satunnaisesti valitulle otosjoukolle. Miten saamme kysymyksistä sellaisia, että vastaajat ymmärtävät ne samalla tavalla? Ja vastaamisesta motivoivaa – ehkäpä jopa mukavaa?

Blogi
30.1.2017
Laura Sauli
Kuuluitko siihen 200 000 suomalaisen joukkoon, joihin Tilastokeskus otti viime vuonna yhteyttä kysyäkseen tietoja esimerkiksi työssäkäynnistä, kulutuksesta tai toimeentulosta? Käsi sydämelle: vastasitko?
tk-icons