Nyheter 21.7.2023

Byggnadskostnadsindexets siffror för januari–maj 2023 har korrigerats

Statistikcentralen upptäckte ett fel i byggnadskostnadsindexets uppgifter och därför har tidsserien korrigerats retroaktivt i fråga om perioden januari–maj 2023. Felet inträffade vid indexberäkningen i samband med att det nya statistikåret inleddes. Korrigeringen gäller inte indexen över arbetsinsatser eller tjänster.

Korrigeringen inverkar på totalindexen så att årsförändringen minskar. Det absoluta värdet av skillnaderna mellan årsförändringarna i det ursprungliga totalindexet och det korrigerade totalindexet är i genomsnitt 0,23 procentenheter mellan januari och maj. Korrigeringarna syns särskilt i tidsserierna för materialinsatser, men också i totalindexen.

Motsvarande uppgifter har också korrigerats i databasen för vår avgiftsbelagda tjänst om byggda miljöer, Rakennettu ympäristö (på finska). 

De ursprungliga och korrigerade uppgifterna även i fråga om underindex finns tillgängliga som Excelfil (på finska): rki_indeksit_alkuperainen_ja_korjattu.xlsx

Förfrågningar: överaktuarie Aaro Laakkonen tfn 029 551 3868, rakennuskustannusindeksi@stat.fi