Uutisia 21.7.2023

Rakennuskustannusindeksin tammi-toukokuun 2023 lukuja korjattu 

Tilastokeskus havaitsi rakennuskustannusindeksin tiedoissa virheen, minkä vuoksi aikasarjaa on korjattu takautuvasti tammikuun ja toukokuun 2023 väliseltä ajalta. Virhe tapahtui indeksilaskennassa tilastovuoden vaihtumisen yhteydessä. Korjaus ei koske Työ- eikä Palvelut-indeksejä.

Korjaus vaikuttaa kokonaisindeksiin vuosimuutosta pienentävästi. Alkuperäisen kokonaisindeksin ja korjatun kokonaisindeksin vuosimuutosten erotusten itseisarvo on keskimäärin 0,23 prosenttiyksikköä tammikuun ja toukokuun välisenä aikana. Korjaukset näkyvät erityisesti tarvikepanosten aikasarjassa, mutta myös kokonaisindeksissä.

Vastaavat tiedot on korjattu myös maksullisen Rakennettu ympäristö -palvelumme tietokantaan.

Kuvio: Alkuperäinen ja korjattu Kokonaisindeksi ja Tarvikepanokset -indeksi

Kuvio esittää indeksien kehityksen 2022 syksystä alkaen. Etenkin tarvikepanosten aiempi indeksi oli tammikuusta alkaen korkeampi kuin nyt korjattu.

Alkuperäiset ja korjatut tiedot myös alaindekseistä ovat saatavilla Excel-tiedostona:  
rki_indeksit_alkuperainen_ja_korjattu.xlsx. 
 

Lisätietoja: yliaktuaari Aaro Laakkonen p. 029 551 3868, rakennuskustannusindeksi@stat.fi