Nyheter 21.12.2023

Roger Wessman har tilldelats Eino H. Laurila-medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2023 har tilldelats ekonomie magister Roger Wessman. Utmärkelsen ges som erkänsla för användning av nationalräkenskaperna vid analys av ekonomin och för spridande av ekonomisk kunskap.

Roger Wessman undervisade vid Svenska handelshögskolans institutioner för finansiell ekonomi och nationalekonomi 1989–1993. Därefter arbetade han inom finanssektorn fram till 2013, bland annat som chefsekonom på Evli Bank och Nordea med ansvar för uppföljning och prognostisering av ekonomin. Under de senaste tio åren har Roger Wessman som företagare erbjudit ekonomtjänster samt föreläst och skrivit mångsidiga utredningar om ekonomiska frågor i olika medier. Sedan 2017 har han regelbundet skrivit om aktuella finanspolitiska frågor i webbpublikationen Mustread.

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen är en utmärkelse som ges för framstående insatser inom nationalekonomisk forskning, med särskild tonvikt på utveckling, tillämpning och främjande av kännedomen om metoder för beskrivning av nationalekonomin. Med utmärkelsen vill man samtidigt främja den aktiva växelverkan mellan nationalekonomisk forskning och praktiskt statistikarbete. 

Beslut om utdelning av medaljen fattas av Ekonomiska Samfundet i Finland, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Föreningen, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons stiftelse. Den första mottagaren av nationalinkomstmedaljen var professor Eino H. Laurila, som tilldelades medaljen 1993 för sina betydande insatser för utvecklingen av Finlands nationalräkenskaper.

Ytterligare information:
Utvecklingschef Tuomas Rothovius, Statistikcentralen, tfn 029 551 3360, fornamn.efternamn@stat.fi