Nyheter 1.6.2023

Finland i siffror 2023 – nyckeltalen om oss

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2023 är en översikt över oss och vårt samhälle. Publikationen i fickformat innehåller uppgifter om befolkningen, ekonomin, samhället och miljön i form av statistiska siffror och diagram. Siffrorna omfattar alla som bor i Finland samt varje hem, arbetsplats, lön, utbildning, stuga och resa.

Rubrik: Bostadshushållens storlek 2022. I 2022 hade 46 procent av bostadshushållen en medlem, 32 procent två medlemmar och 22 procent tre medlemmar eller fler. Källa: Statistikcentralen, Finland i siffror 2023.

Axplock ur publikationen:

• I slutet av år 2022 uppgick Finlands befolkning till 5 563 970 personer, vilket är 15 729 personer fler än året innan. 
• År 2022 föddes 44 951 barn levande, dvs. 4 643 färre än år 2021. 
• I slutet av år 2022 var antalet ensamboende 1,3 miljoner, dvs. 46 procent av bostadshushållen.
• År 2022 var antalet sysselsatta 15–74 åringar i genomsnitt 2,6 miljoner och antalet arbetslösa 190 000. Antalet sysselsatta var 65 000 fler och antalet arbetslösa 22 000 färre än år 2021.
• År 2022 arbetade 74 procent av de sysselsatta inom servicebranscher och förvaltning, 21 procent inom industrin och byggverksamhet och 4 procent inom jord- och skogsbruk.
• Enligt preliminära uppgifter var bruttonationalprodukten per invånare 47 991 euro i fjol.
• Statsskulden var i fjol 25 398 euro per invånare. 
• Årsförändringen av konsumentpriserna, dvs. inflationen, var 7,1 procent år 2022, medan inflationen året innan var 2,2 procent.
• Utgifterna för den sociala tryggheten uppgick till 78,1 miljarder euro år 2021. Utgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten var 31,2 procent. 
• Totalförbrukningen av energi minskade enligt de preliminära uppgifterna för år 2022 med 5 procent från året innan. Av den totala energiförbrukningen var 42 procent förnybar energi.

Finland i siffror innehåller utöver uppgifter från Statistikcentralen statistik som framställts av bl.a. Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet, Tullen, Fpa och Pensionsskyddscentralen. 

Publikationen finns i tryckt form på tre olika språk: Finland i siffror 2023, Suomi lukuina 2023 och Finland in Figures 2023. Publikationerna kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik eller kundtjänst, tfn 010 2308 375.

Bekanta dig med publikationens informationsinnehåll som webbtjänst eller i pdf-format på webbsidorna Finland i siffror

Förfrågningar: Sirkku Hiltunen, planerare för informationstjänst, tfn 029 551 6373