Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2016

Rakentaminen on suurin ympäristöliiketoiminnan toimiala

Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli lähes 36 miljardia euroa vuonna 2015. Ympäristöliiketoiminnan arvonlisäys oli melkein 12 miljardia ja sen osuus bruttokansantuotteesta 5,7 prosenttia. Ympäristöliiketoiminta työllisti 132 000 henkeä ja sen vienti oli noin 8 miljardia euroa vuonna 2015. Eniten ympäristöliiketoimintaa oli rakentamisessa, jossa sen liikevaihto oli lähes 10,8 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uusitusta ympäristöliiketoimintatilastosta vuosilta 2012–2015. Tilasto kuuluu EU:n ympäristötilinpitoasetukseen.

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto toimialoittain 2012 ja 2015, miljardia euroa

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto toimialoittain 2012 ja 2015, miljardia euroa

Ympäristöliiketoiminta työllisti rakentamisessa runsaat 31 000 henkeä vuonna 2015. Rakentamisen ympäristöliiketoiminnasta 7,7 miljardia euroa liittyi lämmön- ja energiansäästöön ja –hallintaan sekä energiantuotantoon uusiutuvista luonnonvaroista ja loput 3,1 miljardia jätevesi- ja vesihuoltoon.

Metalliteollisuudessa ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli 6,2 miljardia vuonna 2015. Toiminta työllisti lähes 15 000 henkeä. Metalliteollisuudessa liikevaihdosta 4,6 miljardia liittyi mineraalivarojen hallintaan. Tällä tarkoitetaan teollisuutta, joka käyttää raaka-aineena kierrätysmetalleja. Loppu jakautui useisiin luonnonvarojen hallinnan ja ympäristönsuojelun tuoteluokkiin.

Ympäristöliiketoiminnasta valtaosa, 84 prosenttia, liittyi luonnonvarojen hallintaan ja vain 16 prosenttia ympäristönsuojeluun vuonna 2015. Suurimpia luonnonvarojen hallinnan tuoteluokkia olivat lämmön- ja energiansäästö ja –hallinta 10,8 miljardin liikevaihdolla, energiantuotanto uusiutuvista luonnonvaroista 7,2 miljardin ja mineraalivarojen hallinta 5,0 miljardin liikevaihdolla. Suurimpia ympäristönsuojelun tuoteluokkia olivat jätevesihuolto 2,9 miljardin liikevaihdolla ja jätehuolto 1,8 miljardin liikevaihdolla.

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2012–2015 maltillisesti 6,7 prosenttia. Arvonlisäys sen sijaan kasvoi 13,1 prosenttia ja vienti 16,7 prosenttia. Työllisyys säilyi ennallaan. Selvästi eniten, 34,5 prosenttia, on vuosina 2012–2015 kasvanut liikevaihto tuoteluokassa energiantuotanto uusiutuvista luonnonvaroista.

Ympäristöliiketoimintatilaston tuotantomenetelmä on kokonaan uudistettu. Tilasto kattaa nyt kaikki toimialat. Tilaston lähdeaineistona ovat rekisteriaineistot, tilastotiedot sekä muut käytettävissä olevat aineistot. Tietoja on kerätty Tilastokeskuksesta – kansantalouden tilinpidosta, teollisuustuotantotilastosta, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta, sähkön ja lämmön tuotantotilastosta ja teollisuuden energiankäyttötilastosta sekä Tullista, Luonnonvarakeskuksesta (Luke), energiavirastosta, Ympäristövakuutuskeskuksesta (YVK) sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA). Lisäksi monien elinkeinoelämän järjestöjen ja muiden asiantuntijoiden tietoja on käytetty ympäristöliiketoiminnan osuuksien selvittämisessä. Tilaston käsitteet ja määritelmät perustuvat EU:n ympäristötilinpitoasetukseen (N:o 691/2011 ja 538/2014) ja Eurostatin käsikirjoihin. Uusi tilasto ei ole vertailukelpoinen vanhan otoskyselyyn perustuvan tilaston kanssa. Ympäristötilinpitoasetuksen mukaan tilaston tiedot on raportoitava EU:lle vuoden 2017 loppuun mennessä.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annika Miettinen 029 551 2747, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2015/ylt_2015_2016-12-16_tie_001_fi.html