Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

ISI ajaa tilastojen lukutaitoa

31.7.2015
Twitterissä: @ReijaHelenius ‏

Tilastollinen osaaminen on yhteiskuntataito, jota tilastoalan toimijoiden tulee edistää kaikin tavoin, viestitettiin tänään päättyneessä Kansainvälisen tilastoinstituutin ISIn 60. maailmankongressissa. Rio de Janeirossa pidettyyn kongressiin osallistui tuhansia tilastovaikuttajia ja -osaajia niin yliopistoista kuin kansallisista tilastovirastoista.

Mitä tilastojen lukutaito pitää sisällään? Tiivistäen voi todeta, että osatakseen hyödyntää tilastoja tiedonkäyttäjän tulee ymmärtää ainakin

- tilastollisia tunnuslukuja, kuten moodi, mediaani, varianssi, vaihteluväli

- yhteiskunnan ilmiöitä kuvaavia käsitteitä esim. inflaatio, työttömyys, bkt

- tutkimusmenetelmiä, vaikkapa mikä on kokonais- ja otantatutkimuksen ero

- tiedon visualisointia sekä niiden tekemisen että tulkitsemisen näkökulmasta ja

- tietolähteiden käyttökelpoisuutta.

 

Kun mietitään keinoja, miten tilastojen lukutaitoa voitaisiin lisätä, kannattaa panostaa tulevaisuuden tekijöihin: nuoriin. Valitettavasti viime vuosien resurssileikkauksien takia oppilaitosyhteistyötä on karsittu monien maiden tilastovirastoissa.

Yksi Tilastokeskuksen oppilaitosyhteistyön tavoite on ollut, että tilastot eivät ole nuorille peikko tai tylsä tietolähde. Kouluissa puhutaan paljon tällä hetkellä ilmiöpohjaisesta ja tutkivasta oppimisesta. Tässä tilastot ja tilastolliset menetelmät ovat oiva opetuksen ja tutkimuksen väline. Tilastot tarjoavat välineen hahmottaa ja kuvata ympäröivää maailmaa.

Tilastojen voimaan uskotaan Lasten tilastollinen vuosikirja -hankkeessa, jossa Tilastokeskus on ollut yhteistyökumppanina. Forum Viriumin, Helsingin kaupungin tietokeskuksen, Helsingin Matikkamaan, Summamutikka-keskuksen ja Aalto-yliopiston kanssa toteutettu hanke on kehittänyt Tilastrofi-toimintamallia, jossa tavoitteena on innostaa lapsia tutkimaan ja kehittämään omaa arkeaan ja tuottamaan tietoa heille merkityksellisistä asioista.

Tilastrofi sisältää erilaisia työkaluja lasten omien tutkimuskysymysten määrittelyyn, aineiston keruuseen ja analysointiin sekä tiedon visualisointiin. Näitä työkaluja, kuten oppilaiden tuottamia tilastoja ja tiedon visualisointeja, julkaistaan Tilastro.fi-sivustolla. Hanke on suunnattu tällä hetkellä 7–15-vuotiaille Helsingin alueen kouluissa. Tavoitteena on laajentaa hanke koko maan kattavaksi vuosina 2015–16.

Vaikka kaikkien on syytä nyky-yhteiskunnassa osata tilastojen perusasiat, kaikkien ei toki tarvitse hallita asioita samassa mittakaavassa. Taitovaatimuksia voi kuvata metaforien kautta. Ns. turistit ovat tilastojen pikakäyttäjiä. He etsivät usein yksittäistä tietoa eivätkä välttämättä poraudu syvälle tilastoihin.

Ns. maanviljelijät käyttävät usein ja monipuolisesti tilastoja. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi päätöksenteon valmistelijat ja johdon avustajat. He tarvitsevat jo perustasoa laajempaa osaamista.

Kaivosmiehet puolestaan porautuvat pintaa syvemmälle. He vertailevat tietolähteitä ja tuntevat tietojen rajoitteet ja mahdollisuudet. He ovat usein tutkijoita tai vaativan päätöksenteon valmistelijoita. Parhaimmassa tapauksessa he pystyvät synnyttämään uutta tietoa tietojen yhdistämisen ja vertaamisen kautta.

ISIn maailmankongressissa pidettiin satoja sessioita tilastotieteen, tilastoyhteistyön, tilastotoimen kuin tilastojen käyttöön liittyvistä aiheista. Yksi sessioista oli Statistical Literacy for decision makers, jonka kirjoittaja järjesti yhdessä Eurostatin tilastoviraston pääjohtajan Walter Radermacherin kanssa.

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
8.9.2022
Vieraskynä: Joonas Mannonen

Vietämme tänään kansainvälistä lukutaitopäivää. Syyskuun alussa käynnistynyt kansainvälinen aikuisten taitotutkimus (PIAAC) tarjoaa mielenkiintoisen tutkimusaineiston aikuisväestömme lukutaidon kehityksen tarkasteluun. Toista kertaa toteutettavan tutkimuksen tavoitteena on haastatella kasvotusten jopa 4 200 Suomessa asuvaa 16–65-vuotiasta aikuista.

Blogi
10.3.2021
Ville Vertanen

Kun halutaan lisätä laadukkaan tilastotiedon käyttöä yhteiskunnassa, tulee tiedon löytämisen olla helppoa. Tilastotoimijoiden kunnianhimoisena tavoitteena on yhden luukun periaate, jossa kaikki virallinen tilastotieto löytyy samasta paikasta.

Vieraskynä
5.3.2018
Jussi Melkas

”Missiota ei yleensä ole esitetty tilastojen ymmärtämisen elementiksi”, kirjoittaa Jussi Melkas. Tilastojen luku­taitoa pitkään itsekin opettanut Tilasto­keskuksen ex-tietopalvelu­johtaja oivaltaa Hans Roslingin muistelmista, että osatakseen kysyä oikein pitää olla käsitys siitä, mikä maailmassa on tärkeää ja korjattavaa.

Blogi
7.2.2018
Jouni Kotkavuori

Silmälasit, virttynyt pikkutakki, kuusi­kymppinen professori, tilasto­tietoja... Auditorio on täpö­täysi, kuuntelemme herkeämättä. Ja katselemme: kädessään miekkosella on vessapaperi­rullia (sama esitys täällä ja täällä perusteellisempana rullien sijaan kuutioilla).

Blogi
3.1.2018
Vieraskynä: Jussi Melkas

Virallisen tilaston toiminta­ympäristön on nopeasti muuttunut haasteelliseksi. Keskeinen muuttuja on digitalisaatio, jolla on ollut sekä suoria että välillisiä vaikutuksia tieto­markkinoihin. Tiedon näköistä informaatiota liikkuu verkossa valtavat määrät, ja se kilpailee tilasto­informaation kanssa sekä sisällöillä, nopeudella että vakuuttavuudella.

tk-icons