Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Tieliikenneonnettomuuksien paikkatiedot avoimeksi dataksi

17.6.2014

Tilastokeskus avaa tieliikenne­onnettomuuksien paikkatietoaineistoa veloituksetta avoimeen käyttöön. Esimerkiksi koululaisten vanhemmat voivat jatkossa tarkastella henkilövahinkoon johtaneiden tieliikenne­onnettomuuksien määriä kartalla ja koulujen alkaessa arvioida eri reittien turvallisuutta.

Tieliikenneonnettomuustilastot, tieliikenne, Tieto&trendit, Tilastokeskus, Mari Niemi

 

Tilastokeskus avaa tieliikenne­onnettomuuksien paikkatieto­aineistoa veloituksetta avoimeen käyttöön. Esimerkiksi koululaisten vanhemmat voivat jatkossa tarkastella henkilö­vahinkoon johtaneiden tieliikenne­onnettomuuksien määriä kartalla ja koulujen alkaessa arvioida eri reittien turvallisuutta.

Suomessa on jo pitkään kaivattu avoimempaa tietoa tieliikenne­onnettomuuksien tapahtuma­paikoista liikenne­turvallisuuden edistämiseksi. Tietoa tarvitsevat niin yksittäiset kansalaiset kuin erilaiset liikenne­turvallisuuden parissa toimivat organisaatiot. Nyt avatulla paikkatieto­aineistolla vastataan osaltaan tähän tarpeeseen.

Tieliikenneonnettomuustiedot saadaan poliisilta

Tilastokeskus saa tieliikenne­onnettomuuksien tiedot poliisilta. Tietoja täydennetään ja tarkistetaan erilaisten hallinnollisten aineistojen avulla. Tilastokeskus julkaisee kuukausittain ennakkotiedot henkilö­vahinkoon johtaneiden tieliikenne­onnettomuuksien määristä nettisivuillaan. Lopulliset vuositiedot edellisen vuoden tieliikenne­onnettomuuksista valmistuvat kesällä.

Henkilövahinko-­onnettomuuksien määrä tieliikenteessä on hieman pienentynyt viimeisten vuosien aikana. Edelleen kuitenkin tarvitaan työtä liikenne­turvallisuuden eteen. Luotettava tieto on tarpeen, jotta liikenne­turvallisuuden edistämiseksi tähtäävät toimenpiteet osataan kohdistaa oikein.

Tieto avataan tietosuoja huomioiden

Nyt avatussa tieliikenne­onnettomuudet sisältävässä aineistossa on huomioitu tietosuoja eikä siitä pysty erottelemaan yksittäisiä onnettomuudessa osallisena olleita henkilöitä. Tietosuoja huomioiden aineiston avulla pystytään vastaamaan liikenne­turvallisuuteen liittyviin keskeisiin kysymyksiin:

  • mihin vuorokauden ja vuodenaikaan onnettomuus on tapahtunut,
  • oliko onnettomuudessa osallisena henkilöautoja tai pakettiautoja, jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä, mopoja vai kenties raskaita ajoneuvoja ja
  • minkä tyyppisestä onnettomuudesta oli kyse.

 

Aineisto sisältää tiedot vuosina 2011–2013 poliisin tietoon tulleista Tilastokeskukselle ilmoittamista, täydennetyistä ja tarkistetuista henkilö­vahinkoon johtaneista tieliikenne­onnettomuuksista, joista on tiedossa tapahtumapaikan koordinaatit.

Avoimen aineiston avulla jokainen voi tarkastella alueensa liikenne­turvallisuutta tieliikenteessä tapahtuneiden henkilövahinko-­onnettomuuksien perusteella. Tietoja voi hyödyntää niin yksittäiset kansalaiset kuin erilaiset organisaatiotkin, esimerkiksi kunnat liikenne­turvallisuus­suunnitelmissaan.

Aineisto löytyy paikkatietoikkunasta

Aineisto avataan käytettäväksi maanmittauslaitoksen ylläpitämän paikkatietoikkunan kautta. Paikkatieto­ikkuna on kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa sekä asiaa paikkatiedosta.

Tilastokeskus on jo aikaisemmin avannut paikkatieto­aineistojaan veloituksetta avoimeen käyttöön. Saatavilla on muun muassa väestöjä kuvaavia perustietoja tilastointi­alueittain sekä perustietoja tuotanto- ja teollisuus­laitoksista ja oppilaitoksista. Avoimia paikkatieto­aineistoja voi tarvittaessa siirtää myös omaan sovellukseen Tilastokeskuksen rajapintapalvelusta.

Tilastokeskus jakaa tietoja avoimeen käyttöön myös StatFin-tilastotietokannan kautta. StatFin on Tilastokeskuksen ylläpitämä maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Mari Niemi työskentelee tieliikenneonnettomuus­tilastojen asiantuntijana Tilastokeskuksessa.

Kuva: Pixhill.com


Myös muista maista on saatavilla tietoja tieliikenne­onnettomuuksien sijainnista sekä niiden perustiedoista. Esimerkiksi palkittu CrashMap sisältää tiedot poliisille raportoiduista tieliikenne­onnettomuuksista Britanniassa. Osa CrashMap- palvelun tiedoista on maksullisia, osa ilmaisia.
 

 

 

 

 

Lue samasta aiheesta:

tk-icons