Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Uutta tietoa tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista

16.12.2014
Twitterissä: @MattiJKokkonen

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan tutkimusjaostolta on juuri valmistunut tutkimus vuosien 2010 ja 2011 tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista.Tutkimus valmistui yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa ja se linjaa myös tilastoinnin kehittämisen suuntaviivoja. EU suosittaa, että kaikki jäsenmaat raportoisivat vakavasti loukkaantuneiden määrän vuodesta 2014 lähtien.

pixhill.com

Kuva: pixhill.com

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan tutkimusjaostolta on juuri valmistunut tutkimus vuosien 2010 ja 2011 tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista.Tutkimus valmistui yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa ja se linjaa myös tilastoinnin kehittämisen suuntaviivoja. EU suosittaa, että kaikki jäsenmaat raportoisivat vakavasti loukkaantuneiden määrän vuodesta 2014 lähtien.

Tällä hetkellä tieliikenneonnettomuuden seurauksia arvioidaan tieliikenne­onnettomuustilastossa asteikolla loukkaantumaton, loukkaantunut ja kuollut. Loukkaantumisten vakavuusastetta ei arvioida.

Liikenneonnettomuuksien tilastoinnissa perusrekisterinä käytettävä poliisin rekisteri ei sisällä seuraustietoja. Kaikki vammathan eivät tule ilmi heti onnettomuuspaikalla. Onnettomuuteen joutuneen henkilön vammojen määritteleminen kuuluukin luonnollisesti hoitohenkilökunnalle.

Hoitohenkilö­kuntakaan ei tee suoraa vakavuuden arviointia, vaan kirjaa ylös diagnoositiedot hoidon tueksi. Tieto Terveyden ja hyvinvoinnin­laitoksen (THL) ylläpitämästä hoitoilmoitus­rekisteristä ei myöskään tällä hetkellä ole käytössä tieliikenne­onnettomuustilastoa tehtäessä.

Nyt tehdyssä VAAKKU-tutkimuksessa on hyödynnetty ja yhdistetty Tilastokeskuksen tieliikenne­onnettomuus­tilaston aineistoa ja THL:n hoitoilmoitus­rekisterin tietoja. Rekisterien tietojen yhdistäminen ja hoito­kokonaisuuden määritteleminen vaatii useita työvaiheita ja rajanvetoa diagnoosien ja ajan suhteen. Vasta hoito­kokonaisuuden määrittämisen jälkeen saadaan onnettomuuteen liittyvät diagnoositiedot, joiden perusteella voidaan arvioida onnettomuuden vakavuutta.

Tehdyssä tutkimuksessa on käytetty erityisesti liikenne­onnettomuuksissa aiheutuneiden vammojen arviointiin kehitettyä vakavuusluokitusta, joka on myös EU-raportoinnin suositus. Alun perin kuusiportainen luokitus on yksinkertaistettu jakoon: lievät ja vakavat.

Lieviä vammoja ovat esimerkiksi lievät palovammat, naarmut, pienten luiden hyväasentoiset murtumat ja vakavia vammoja esimerkiksi vakavat sisäelinten vauriot ja isojen luiden avomurtumat. Yksittäisen onnettomuuden vakavuus on määritetty muuntamalla kaikki diagnoosit vakavuusasteikolle ja valitsemalla niistä vakavin.

Hoitoilmoitus­rekisteriin päätyy myös niitä loukkaantumisia, joita poliisille ei ilmoiteta. Tällaiset loukkaantumiset tapahtuvat varsinkin polkupyöräilijöille mutta myös mopoilijoille ja moottori­pyöräilijöille. Ongelmaksi loukkaantumisten kohdalla muodostuu onnettomuus­tietojen puuttuminen. Ajankohtaa ei voida määrittää eikä onnettomuudesta saada olosuhde- sekä paikkatietoja. Loukkaantuneista saadaan lukumäärä­tietoja tienkäyttäjittäin ja hoitolaitoksittain.

Tilastoinnin kehittämisen kannalta hoitoilmoitus­rekisterin käyttöönotto olisi kuitenkin olennainen parannus seuraustietojen tilastointiin. Vakavuustietoja raportoidaan jo useassa EU-maassa, joten kansainvälinen vertailtavuus paranisi ja liikenne­turvallisuus­toimien toimien kohdistaminen tehostuisi.

VAAKKU-tutkimuksen mukaan vuosina 2010 ja 2011 tieliikenne­onnettomuuksissa loukkaantui vakavasti kunakin vuonna noin 1 400 henkilöä, eli noin 10 prosenttia tieliikenne­onnettomuuksissa loukkaantuneista.

Vakavasti loukkaantuneet olivat useimmiten henkilö- ja pakettiautojen kuljettajia ja matkustajia (noin 37 % kaikista vakavasti loukkaantuneista), polkupyöräilijöitä (noin 27 %) sekä mopoilijoita ja moottoripyöräilijöitä (noin 22 %). Vakavia loukkaantumisia tapahtui eniten päätieverkolla ja suurilla kaupunkiseuduilla.

Tutkimuksen tekemisestä vastasivat DI Noora Airaksinen Sito Oy:stä ja yliaktuaari Matti Kokkonen Tilastokeskuksesta. Tilastokeskuksessa työhön osallistui myös yliaktuaari Mari Niemi.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
17.6.2014
Mari Niemi

Tilastokeskus avaa tieliikenne­onnettomuuksien paikkatietoaineistoa veloituksetta avoimeen käyttöön. Esimerkiksi koululaisten vanhemmat voivat jatkossa tarkastella henkilövahinkoon johtaneiden tieliikenne­onnettomuuksien määriä kartalla ja koulujen alkaessa arvioida eri reittien turvallisuutta.

tk-icons