Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Kuluttajien luottamus ja epäluottamus ennakoivat tulevaa

  1. Kuluttajien aikomukset ovat kiinnostaneet jo pitkään
  2. Luottamusindikaattori kertoo kotitalouksien taloudesta ja yleisestä taloustilanteesta
  3. Onko luottamusindikaattorista hyötyä yksityisen kulutuksen ennustamisessa?
  4. Kuluttajien luottamusindikaattorin ja yksityisen kulutuksen välinen korrelaatio vaihtelee maittain
  5. Kuluttajien luottamusindikaattori auttaa kulutuksen ja talouden käänteiden ennustamisessa
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kuluttajien luottamusindikaattori auttaa kulutuksen ja talouden käänteiden ennustamisessa

Tässä artikkelissa esitettyjen aikasarjavertailujen perusteella voidaan todeta, että kuluttajien luottamusindikaattori korreloi kotitalouksien yksityisen kulutuksen muutosten kanssa Suomessa ja lähes kaikissa tarkastelun kohteena olleissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Artikkelissa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, mistä korrelaatio johtuu. Tähän sinänsä mielenkiintoiseen kysymykseen vastaaminen edellyttäisi pidemmälle vietyä matemaattista mallinnusta, joka jää jatkotutkimuksen tehtäväksi. On hyvinkin mahdollista, että myös Suomessa korrelaatio selittyy esimerkiksi epäsuorien tulo- ja varallisuusodotusten avulla.

Kuukausittain julkistettava tieto kuluttajien mielialoista herättää aina kiinnostusta talousalan lehdissä, sillä kuten artikkelissa on osoitettu, luottamusindikaattori ennakoi kiitettävästi yksityisen kulutuksen kehitystä. Indikaattoria käytetäänkin usein taloudellisen tilanteen arviointiin ja käännekohtien ennustamiseen. Jatkossa olisikin mielenkiintoista tarkastella, voisiko kuluttajien luottamusindikaattorin avulla ennakoida myös muiden makrotaloudellisten muuttujien, kuten bruttokansantuotteen, kehitystä.

Suomalaisten kuluttajien luottamus on vuodesta 2012 alkaen vuorotellen vahvistunut ja heikentynyt vailla selkeää nousevaa tai laskevaa trendiä. Tätä artikkelia kirjoitettaessa kuluttajien luottamus oli heikentynyt kahtena peräkkäisenä kuukautena indikaattorin arvoon -0,7 (syyskuu 2014).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015