Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Julkaistu: 23.2.2015

Kuluttajien luottamus ja epäluottamus ennakoivat tulevaa

  1. Kuluttajien aikomukset ovat kiinnostaneet jo pitkään
  2. Luottamusindikaattori kertoo kotitalouksien taloudesta ja yleisestä taloustilanteesta
  3. Onko luottamusindikaattorista hyötyä yksityisen kulutuksen ennustamisessa?
  4. Kuluttajien luottamusindikaattorin ja yksityisen kulutuksen välinen korrelaatio vaihtelee maittain
  5. Kuluttajien luottamusindikaattori auttaa kulutuksen ja talouden käänteiden ennustamisessa
  6. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Luottamusindikaattori kertoo kotitalouksien taloudesta ja yleisestä taloustilanteesta

Euroopan komission suhdannesurvey-ohjelmaan kuuluvissa maissa kuluttajien luottamusindikaattori koostuu neljästä talouden tilaa tulevaisuudessa mittaavasta osatekijästä. Luottamusindikaattori on keskiarvo kotitalouden omaa taloudellista tilannetta, kunkin maan taloustilannetta, työttömyysodotuksia ja kotitalouden säästämismahdollisuuksia kuvaavista saldoluvuista. Kaikki kyseiset saldoluvut mittaavat tilannetta vuoden kuluttua tähän hetkeen verrattuna. Saldoluvut lasketaan kysymyksistä, joissa jokaisessa vastausvaihtoehtoja on viisi asteikolla erittäin pessimistisestä erittäin positiiviseen.

Luottamusindikaattorin kuten kaikkien saldolukujen teoreettinen minimiarvo on −100 ja teoreettinen maksimiarvo 100. Saldolukujen ääriarvoja ei kuitenkaan koskaan ole saavutettu, sillä esimerkiksi minimiarvo −100 tarkoittaisi sitä, että kaikki vastaajat olisivat valinneet viisiportaisen vastausasteikon negatiivisimman vastausvaihtoehdon. Suhdannesurvey-ohjelmaan kuuluvissa maissa luottamusindikaattori on saanut korkeimman arvonsa 30,8 Hollannissa maaliskuussa 2000 ja alhaisimman arvonsa -83,3 Kreikassa lokakuussa 2011 (DG-ECFIN 2014b).

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.2.2015