Register- och arkivtjänster

Ur Statistikcentralens registertjänster kan man ta ut adresser och andra uppgifter om arbetsställen över hela landet eller områdesvis definierat enligt registervisa klassificeringsvariabler.

Vid Statistikcentralen erbjuds arkivtjänster av Statistikarkivet och dödsattestarkivet.

Dödsattestarkivet
Finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936
Företagsregistret
Uppgifter om företag och arbetsställen, bl.a. adresser, storleksklasser och näringsgrenar
Läroanstaltsregistret
Adressregister med adresserna till alla läroanstalter
Statistikarkivet
Originalmaterial för statistik och opublicerat tabellmaterial

Senast uppdaterad 7.6.2022