Publikationer

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter som meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden vardagar kl. 8.00. Kontrollera i vår kalender Kommande publikationer när vi publicerar nya statistiska uppgifter.

Utöver offentliggöranden publicerar vi också andra publikationer.

 

Statistikcentralens redan publicerade meddelanden, översikter och databaspublikationer finns i listan Publikationer.

Statistikcentralens publikationer i Finna

I söktjänsten Statistikcentralen Finna har man sparat referensuppgifter om artiklar i de tidskrifter och samlingsverk som Statistikcentralen publicerat fr.o.m. år 1990. En del av artiklarna är fritt tillgängliga på webben. 

Via söktjänsten Finna hittar du också de statistiska publikationer som sparats i publikationsarkivet Doria. I tjänsten Doria finns publikationer ur serien Finlands officiella statistik (FOS) i digitaliserat format fr.o.m. 1860-talet samt Statistikcentralens nyare publikationer i pdf-format. Största delen av publikationerna kan läsas i sin helhet och laddas ned från tjänsten.

 

Försäljning av publikationer

Statistikcentralens publikationer kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst.

Kundtjänst, PunaMusta Oy
e-post: verkkokauppa@punamusta.com
tfn 010 2308 375 kl. 8-16 vardagar

Tilläggsuppgifter

Informationstjänst, Statistikcentralen
e-post: info@stat.fi
tfn 029 551 2220

Senast uppdaterad 24.1.2023