Räknare

Räknarna baserar sig på statistikuppgifter i vilka man utnyttjar gränssnitt i anknytning till populära statistikgrenar. Du kan använda räknarna för beräkning av intressanta siffror och för att bekanta dig med gränssnitten och den tekniska användningen av dem.

Prisomräknare

Med räknaren kan man omvandla mark eller euro under startåret till mark eller euro under det valda jämförelseåret.

Beräkningen grundar sig på levnadskostnadsindex 1914:1–6=100 och den beaktar både valutareformen år 1963 och övergången till euro år 2002. 

Till prisomräknaren.