Statistikdatabaser

I Statistikcentralens statistikdatabaser hittar du mångsidiga statistiska uppgifter i tabellformat. Du får tillgång till avgiftsfria tjänster med öppna data samt avgiftsbelagda databaser, där du hittar längre tidsserier och mer detaljerade uppgifter. 

PxWeb-tekniken har tillämpats i alla Statistikcentralens statistikdatabaser. Du kan söka statistikuppgifter i den avgiftsbelagda databaserna via API-gränssnittet i följande format: XLSX, CSV, JSON, JSON-stat och PX (PcAxis).

Mera information om databaserna får du genom att kontakta tietokannat@stat.fi.

Avgiftsfria statistikdatabaser


Databasen StatFin

StatFin innehåller en omfattande samling statistiktabeller över det finländska samhället och Finlands befolkning. De senaste statistikuppgifterna publiceras i StatFin. I databasen finns information om olika samhällsområden: befolkning, ekonomi, boende, trafik, turism, konsumtion, priser, löner, energi, företag och många andra ämnen. En mer omfattande presentation av databasen StatFin.

Mest detaljerad regional nivå: kommun


StatFins arkivdatabas

Till StatFins arkivdatabas överförs från den egentliga StatFin sådana tabeller som inte längre uppdateras.


Databasen Kommunernas nyckeltal

Databasen Kommunernas nyckeltal innehåller centrala nyckeltal om alla kommuner i Finland.

Mest detaljerad regional nivå: kommun


Databasen Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter

Uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen finns sammanställda i en egen tjänst. Uppgifterna har rapporterats av kommunerna och Statistikcentralen är inte ansvarig för deras innehåll eller kvalitet. En mer omfattande presentation av databasen Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter.

Mest detaljerad regional nivå: kommun


Databasen Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat

Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna rapporterar sina ekonomiska uppgifter för åren 2021 och 2022 till Statistikcentralen. Vi publicerar uppgifterna i en separat databas. En mer omfattande presentation av databasen Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat .

Mest detaljerad regional nivå: välfärdsområde


Databasen Paavo

Statistiska uppgifter efter postnummerområde om boendestruktur, utbildningsnivå, invånarnas och hushållens inkomster, hushållens storlek och levnadsskede, byggnader och bostäder, arbetsplatser samt invånarnas huvudsakliga verksamhet. I tjänsten Paavo finns också en möjlighet att ladda ned statistik- och kartmaterial via en gränssnittstjänst. En mer omfattande presentation av tjänsten Paavo.

Mest detaljerad regional nivå: postnummerområde


Databasen över invandrare och integration

De mest centrala uppgifterna om befolkning med invandrarbakgrund och om den internationella flyttningsrörelsen under de senaste åren. Temasidor Invandrare och integration (på finska).

Mest detaljerad regional nivå: kommun


Integration databas

Databasen om integration är en databas som utarbetats tillsammans med Arbets- och näringsministeriet och som innehåller omfattande information om invandrarbefolkningen i Finland. Presentation av databasen finns på webbplatsen kotouttaminen.fi.

Mest detaljerad regional nivå: kommun


FN:s indikatorer för hållbar utveckling (SDG-indikatorer)

I FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling har 17 globala mål som styr främjandet av hållbar utveckling fastställts. Utvecklingen följs upp med hjälp av indikatorer. Statistikcentralen har sammanställt indikatorer som beskriver Finlands utveckling i en databas. Läs mer om indikatorerna.


Databasen Vägtrafikolyckor

I tjänsten finns uppgifter om de vägtrafikolyckor i Finland som kommit till polisens kännedom samt om deras påföljder. Tjänsten har tagits fram i samarbete med Trafikskyddet, Väylä, Traficom, Polisen och Kommunikationsministeriet. Presentationssidor för Vägtrafikolyckor.

Mest detaljerad regional nivå: kommun


Skatteförvaltningens statistikdatabas

Tjänsten innehåller statistikuppgifter med anknytning till skatteuppgifter om näringsbeskattning, privatpersoners inkomstbeskattning, fastighetsskatt, punktskatt samt utvecklingen av skatteinkomster. Tjänsten har tagits fram i samarbete med Skatteförvaltningen. Information om Skatteförvaltningens statistik på webbplatsen vero.fi.

Mest detaljerad regional nivå: kommun


Traficoms statistikdatabas

Tjänsten omfattar uppgifter om första registreringar av fordon och fordonsbeståndet, gällande körkort och antalet nya körkort samt första registreringar av farkoster. Tjänsten har tagits fram i samarbete med Traficom. Information om Traficoms statistik på webbplatsen traficom.fi.

Mest detaljerad regional nivå: kommun


Avgiftsbelagda statistikdatabaser

Länkarna till mer omfattande beskrivningar av och anvisningar för beställning av tjänster när det gäller avgiftsbelagda statistikdatabaser finns på presentationssidan till varje databas. Avgiftsbelagda databaser kan användas gratis i Statistikbiblioteket.


Databasen Statistisk översikt

Centrala tidsserier över ekonomin och konjunkturerna i form av månads- och kvartalsuppgifter. En mer omfattande beskrivning av databasen och prislista finns på presentationssidan för databasen Statistisk översikt.

Mest detaljerad regional nivå: kommun


Befolkningsstatistiktjänsten

Datainnehållet i tjänsten är planerat särskilt för kommunernas informationsbehov. En mer omfattande beskrivning av tjänsten och prislista finns på presentationssidan för Befolkningsstatistiktjänsten.

Tjänsten består av åtta självständiga informationshelheter:

  • Bostäder, byggnader och fritidshus
  • Näringsstruktur och sysselsättning
  • Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat
  • Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar
  • Familjer och bostadshushåll
  • Inkomster
  • Månadsstatistik om befolkningsförändringar
  • Befolkningsstruktur
     

Mest detaljerad regional nivå: delområde av en kommun

Senast uppdaterad 19.1.2023