Undersökning om relativ inkomster

Vad undersöker man?

Statistikcentralen genomför undersökningen på uppdrag av Hanken och Tammerfors universitet. Dina svar hjälper att öka förståelsen om kopplingen mellan ekonomiska, utbildnings- och arbetslivsrelaterade beslut samt värden, uppfattningar och välfärd.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webblankett under maj–juni. För undersökningen har 21 000 personer slumpmässigt valts ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får ett brev, där de ombeds delta i undersökningen, hem med posten. I brevet finns svarsanvisningar för webblanketten samt en personlig användaridentifikation och lösenord, med vilka man kan besvara blanketten.

Datasekretess

Endast sakkunniga experter vid Statistikcentralen behandlar dina personuppgifter och gör det konfidentiellt. De har tystnadsplikt. Forskarteam på Hanken och Tammerfors universitet behandlar endast anonyma uppgifter. Hanken och Tammerfors universitet använder dina uppgifter för sina egna vetenskapliga forskningar. Undersökningens resultat publiceras som statistiska tabeller och figurer, där enskilda svarspersoner inte kan identifieras. Dataskyddsbeskrivning här

Tilläggsinformation

Vid frågor om undersökningens innehåll vänligen kontakta den forskningsansvarige vid Hanken:

Topi Miettinen, e-postadress: tulotutkimus@hanken.fi

Vid frågor om datainsamling vänligen kontakta vid Statistikcentralen:

Markku Nieminen, e-postadress: tulotieto@stat.fi