Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.12.2011

Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010

Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa oli 2,1 miljardia euroa. Tästä metalliteollisuuden osuus oli runsas miljardi. Ympäristöliiketoiminnan osuus teollisuuden kokonaisliikevaihdosta oli noin 2 %. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen ympäristöliiketoimintatilastoon.

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto ympäristöliiketoiminnan päätoimialoilla ja teollisuudessa

Ympäristöliiketoiminnan liikevaihto ympäristöliiketoiminnan päätoimialoilla ja teollisuudessa

Ympäristöliiketoimintaa harjoitetaan sekä pää- että sivutoimisesti. Päätoimisiksi ympäristöliiketoiminnan yrityksiksi luokitellaan ympäristön puhtaanapidossa sekä vesi- ja tuulivoiman tuotannossa toimivat yritykset. Vuonna 2010 päätoimisia ympäristöliiketoiminnan yrityksiä oli 777 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Yli kolmannes liikevaihdosta muodostui jätehuollosta.Toiseksi suurin päätoimiala oli sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla, jonka liikevaihto oli 642 miljoonaa euroa ja investoinnit 136 miljoonaa. Ympäristöliiketoiminnan päätoimialat työllistivät yhteensä 6 630 henkilöä. (Liitetaulukko 1.)

Vuonna 2010 sivutoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli teollisuudessa 266. Teollisuudesta suurin ympäristöliiketoiminnan viejä oli metalliteollisuus 532 miljoonalla eurolla. Ympäristöliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli suurin kemianteollisuudessa (4 %). Vuotta 2010 koskevassa kyselyssä olivat mukana myös sivutoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittavat palveluyritykset. Niiden osalta tiedot eivät ole kuitenkaan riittävän kattavia julkaistaviksi. (Liitetaulukko 2.)

Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Ympäristöliiketoiminnan tilastointi on kehitysvaiheessa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Suomessa ympäristöliiketoimintatilasto julkaistaan nyt toista kertaa. Tilastovuotta 2010 koskeva tilasto kattaa ympäristöliiketoiminnan päätoimialat sekä teollisuuden (Toimialaluokitus 2008 luokat B ja C). Tiedot perustuvat ympäristöliiketoiminta 2010 -kyselyyn sekä Teollisuuden tuotantotilastoon ja Tilinpäätöstilastoon. Kohdejoukon tarkentumisesta johtuen tämän julkaisun tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia tilastovuotta 2009 koskevan pilottijulkaisun kanssa.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri (09) 1734 3228, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (223,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ylt/2010/ylt_2010_2011-12-08_tie_001_fi.html